Chức năng, nhiệm vụ

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHCN.
Địa chỉ: Km3, Nà Cáp, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng

Điện thoại: (0206) 3951 053. Email: ttthkhcn@gmail.com
 

 
Thông tin KHCN.                                              
-  Duy trì trang Website khcncaobang.gov.vn.
- Xuất bản các loại  tài liệu KH&CN.
- Xây dựng nguồn lực Thông tin và phục vụ Thông tin KHCN.
- Tuyên truyền phổ biến kiến thức KH&CN.
- Tổ chức triển lãm thành tựu KHCN, chợ công nghệ và thiết bị.
- Tổ chức các dịch vụ Thông tin KHCN.

Công nghệ thông tin.
- Đào tạo, cấp chứng chỉ Tin học chương trình A, B.
- Tập huấn các lớp: Microsoft PowerPoint; Microsoft Excel, Kỹ thuật máy tính; Mạng Lan và Internet; Tập huấn giới thiệu các phần mềm ứng dụng.
- Chuyển giao phần mềm ứng dụng chuyên ngành: Kế toán, Xây dựng, Thuỷ lợi, Giao thông, Quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng, Bán hàng siêu thị.
- Lắp đạt mạng.
- Tư vấn, thiết kế Website.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, lập kế hoạch ứng dụng CNTT trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Tổ chức bộ máy.

- Phó Giám đốc phụ trách: Đặng Thị Hồng Nhung
ĐT: 0206.3951035
DĐ: 0983143778               Email: dthnhung@caobang.gov.vn; hongnhung.ttkhcn@gmail.com

- Phó giám đốc: Đinh Việt Ân
ĐT: 0206.3888056
DĐ: 0948177086                Email: dvan@caobang.gov.vn; vietkhcn@gmail.com
 
- Phòng Tổng hợp - Hành chính: Trưởng phòng Nguyễn Thị Huyền Trang
Điện thoại: 0206.3858603
Email: nthtrang@caobang.gov.vn; huyentrangcb@gmail.com

- Phòng Thông tin và truyền thông: Trưởng phòng Bế Lưu Băng
Điện thoại: 0206.3951053
Email: blbang@caobang.gov.vn; bang_khcncb@yahool.com.vn

- Phòng Thống kê và Tin học: Phó trưởng phòng Bế Thị Kiều Oanh
Điện thoại: 0206.3853400
Email: btkoanh@caobang.gov.vn