Trang nhất » Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN » Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Thứ sáu - 20/12/2013 09:03
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN.
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng

Điện thoại: (0206) 3855886. Email: trungtamungdungtienbokhoahocvacongnghe@caobang.gov.vn
 
 
I. Vị trí, chức năng: 

1. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai,chuyển giao công nghệ, thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh; các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;
2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;
3. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của tỉnh đối với các sản phẩm mới;
4. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;
5. Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;
6. Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, thông tin khoa học công nghệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng đến người dân. Tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;
7. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh;
8. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ;
9. Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của tỉnh; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;
10. Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
11. Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của tỉnh; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;
12.Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;
13. Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;
14. Xây dựng, cập nhật, bảo vệ khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin công nghệ của tỉnh; cung cấp, giải đáp hướng dẫn tra cứu thông tin công nghệ, thiết bị; vận hành sàn giao dịch công nghệ, thiết bị trực tuyến; tổ chức các hoạt động dịch vụ, môi giới, chuyển giao công nghệ, kết nối cung cầu, mua bán công nghệ; tổ chức các hoạt động liên quan đến thị trường khoa học và công nghệ;
15. Thông tin, tuyên truyền và phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động khởi nghiệp; đào tạo, tư vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; xây dựng, kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
16. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ tại địa phương; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;
17. Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;
18. Thực hiện các nhiệm vụ về kỹ thuật đo lường nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đo lường. Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, sửa chữa các phương tiện đo lường và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về đo lường phục vụ nhu cầu của các tổ chức cá nhân;
19. Thực hiện việc thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trong phạm vi khả năng được chứng nhận hoặc chỉ định phục vụ công tác quản lý nhà nước và phục vụ nhu cầu các tổ chức cá nhân;
20. Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;
21. Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;
22. Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;
23. Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của nhà nước, phân cấp của UBND tỉnh và của Sở Khoa học và Công nghệ;
24. Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sử dụng con dấu của đơn vị sự nghiệp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Được vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của công chức, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ;
25. Được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước. Được phép liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Nguồn tin: Sở KH&CN

 

KỶ YẾU KH&CN

TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 56

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 51


Hôm nayHôm nay : 12131

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46274

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25219920 

Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng