Trang nhất » Tổ chức, bộ máy

Tổ chức bộ máy


1. Ban Giám đốc Sở KH&CN.

 
- Phó Giám đốc Sở: Đoàn Hải Triều

ĐT: 0206.3854331; DĐ: 0815948666

Email:    dhtrieu@caobang.gov.vn

              haitrieu8888@gmail.com

   

- Phó Giám đốc Sở: Vũ Thị Hồng Thúy

ĐT: 0206.3959858; 

DĐ: 0915699266

Email: vththuy@caobang.gov.vn

2. Văn phòng.

Email: vpsokhcn@caobang.gov.vn

- Phó Chánh văn phòng: Bế Thị Bình

ĐT: 0206. 3859274; DĐ: 0912944188;

Email: binh.cbvn@gmail.com; btbinh@caobang.gov.vn; binhbtcnsh@yahoo.com

- Văn thư:  0206.3852421   Fax: 0206.3852605

- Đoàn Thiên Hương - Chuyên viên; Email: dthuong@caobang.gov.vn

- Nông Thị Thỏa - Chuyên viên; Email: ntthoa@caobang.gov.vn

3. Phòng Quản lý khoa học.

ĐT: 0206.3853275       Email: qlkhcb@yahoo.com

- Mai Thị Tươi - Chuyên viên; Email: mttuoi@caobang.gov.vn

4. Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ.

ĐT: 0206.3859582        Email: qlcn_cb@yahoo.com.vn

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Long

ĐT: 0912764513; Email: nvlong@caobang.gov.vn; longcongnghiep@gmail.com

- Tô Mạnh Cường - Chuyên viên; Email: tmcuong@caobang.gov.vn

- Nông Thị Mai - Chuyên viên; Email: ntmai@caobang.gov.vn

5. Phòng kế hoạch – tài chính.

ĐT: 0206.3854334        

- Trưởng phòng: Phạm Phi Long

DĐ: 0912130290       Email: pplong@caobang.gov.vn; philongkhcn@yahoo.com

- Nông Kiều Trang - Kế toán trưởng; Email: nktrang@caobang.gov.vn

- Lê Thị Thúy - Kế toán viên; Email: ltthuy@caobang.gov.vn

6. Thanh tra Sở.

ĐT: 0206.3854335; Email: sokhcn_thanhtra@yahoo.com.vn

- Chánh thanh tra: Triệu Tường Lân

DĐ: 0912130114; Email: ttlan@caobang.gov.vn

- Nguyễn Thị Hiếu - Thanh tra viên; Email: nthieu@caobang.gov.vn

7. Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở.

- Trưởng phòng: Chu Thiết Bình

ĐT: 0206.3888688         DĐ: 0904091275       

Email: ctbinh@caobang.gov.vn; chubinhkhcn@yahoo.vn

- Phó trưởng phòng: Linh Quang Đà

DĐ: 01668125778; Email: lqda@caobang.gov.vn; lingquangkhcb@yahoo.com

8. Phòng Quản lý chuyên ngành

ĐT: 0206.3852518;  Email: chuyennganhkhcn@gmail.com

- Trưởng phòng: Phan Thị Huyên

DĐ: 0982188664; Email: phanhuyenkhcncb@gmail.com

- Đoàn Hồng Hòa - Chuyên viên; Email: dhhoa@caobang.gov.vn

9. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN.

Email: trungtamthongtinvathongkekhoahocvacongnghe@caobang.gov.vn

- Phó Giám đốc phụ trách: Đặng Thị Hồng Nhung.

ĐT: 0206.3951035                DĐ: 0983143778              

Email: dthnhung@caobang.gov.vn; hongnhung.ttkhcn@gmail.com

- Phó Giám đốc: Đinh Việt Ân.

ĐT: 0206.3888056                 DĐ: 0948177086    

Email: dvan@caobang.gov.vn; vietkhcn@gmail.com

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: 0206.3858603

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huyền Trang - Email: nthtrang@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Hoàng Thị Huế - Email: hthue@caobang.gov.vn
 
                    Lục Văn Thành - Email: lvthanh@caobang.gov.vn

                    Hoàng Thị Thuần - Email: htthuan@caobang.gov.vn

- Phòng Thông tin và Truyền thông: 0206. 3951053

+ Trưởng phòng: Bế Lưu Băng - Email: blbang@caobang.gov.vn

+ Thành viên:  Hoàng Thị Hà - Email: htha@caobang.gov.vn

                     Hoàng Thị Kiều - Email: htkieu@caobang.gov.vn

                     Nông Quốc Gia - Email: nqgia@caobang.gov.vn

- Phòng Thống kê và Tin học: 0206. 3853400

+ Phó trưởng phòng: Bế Thị Kiều Oanh - Email: btkoanh@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Bế Thị Huệ - Email: bthue@caobang.gov.vn

10. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Email: trungtamungdungtienbokhoahocvacongnghe@caobang.gov.vn

- Phó giám đốc phụ trách: Đỗ Ngọc Linh

ĐT: 0206.3856586         DĐ: 0912594865  

Email: dnlinh@caobang.gov.vn;  linhdongoc@yahoo.com;  quangvung@gmail.com

- Phòng hành chính - tổng hợp: 0206.3760267

+ Trưởng phòng: Phùng Thế Anh - Email: ptanh@caobang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Trang - Email: nttrang@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Bế Thị Xoan - Email: btxoan@caobang.gov.vn

                    Hà Minh Hồng - Email: hmhong@caobang.gov.vn

- Phòng dịch vụ KH&CN: 0206.3758112

+ Trưởng phòng: Hồ Sỹ Đồng - Email: hsdong@caobang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh - Email: nttlinh@caobang.gov.vn

+ Thành viên:  Hà Được - Email: hduoc@caobang.gov.vn

                     Đinh Thị Tâm - Email: dttam@caobang.gov.vn

- Phòng công nghệ sinh học: 0206.2280963

+ Trưởng phòng: Đoàn Thị Luyến - Email: dtluyen@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Lê Thị Phương - Email: ltphuong@caobang.gov.vn

                    Trần Thị Tuyết Nga - Email: tttnga@caobang.gov.vn

                    Hà Đức Quy - Email: hdquy@caobang.gov.vn

                    Nông Thị Cẩm Vân - Email: ntcvan@caobang.gov.vn

- Phòng nghiên cứu ứng dụng KH&CN: 0206.3756166

+ Trưởng phòng: Đoàn Văn Hướng - Email: dvhuong@caobang.gov.vn

+ Phó phòng: Đinh Thị Thùy - Email: dtthuy@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Lương Thị Hiền - Email: lthien@caobang.gov.vn

                    Triệu Hoàng Thành - Email: ththanh@caobang.gov.vn

                    Hoàng Thị Lý - Email: htly@caobang.gov.vn

- Trạm truyền tinh lợn giống: 0206.3757964

11. Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Email: chicuctieuchuandoluongchatluong@caobang.gov.vn

- Chi cục trưởng: Lương Thanh Tuấn

ĐT: 0206.3959569                    DĐ: 0945686586

Email: lttuan@caobang.gov.vn; luongthanhtuan@gmail.com

- Phòng hành chính: 0206.2211935 ;    Fax: 0206.3852542

+ Trưởng phòng: Phan Thị Xuyến - Email: ptxuyen@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Hoàng Anh Quân - Email: haquan@caobang.gov.vn

                    Hoàng Thị Thu Hà - Email: httha@caobang.gov.vn

                    Võ Thị Hoài Thu - Email: vththu@caobang.gov.vn

- Phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng: 0206.3952502

+ Phó trưởng phòng: Hoàng Quốc Huy - Email: hqhuy@caobang.gov.vn

- Phòng Quản lý đo lường: 0206.3855652

+ Trưởng phòng: Đàm Anh Tuấn - Email: datuan@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Hoàng Anh Tuấn - Email: hatuan@caobang.gov.vn

+Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn  - Đo lường - Chất lượng)

- Phó Giám đốc: Hoàng Văn Thời

ĐT: 0206.3952503              DĐ: 0974603619

Email: hvthoi@caobang.gov.vn;    thoict2@yahoo.com.vn

- Phòng hành chính, ĐT: 0206.3952503

+ Thành viên: Nông Thị Tâm - Email: nttam@caobang.gov.vn

- Phòng kiểm định hiệu chuẩn đo lường, ĐT: 0206.3952503 

+ Phó phòng: Đinh Văn Tự - Email: dvtu@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Hứa Thị thời - Email: htthoi@caobang.gov.vn

                    Bế Trần Hiến - Email: bthien@caobang.gov.vn

                    Nông Hồng Sơn - Email: nhson@caobang.gov.vn

- Phòng thử nghiệm tư vấn chất lượng, ĐT: 0206.3959558

+ Phó phòng: Lê Nguyễn Thanh Giang - Email: lntgiang@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Chu Tuấn Nam - Email: ctnam@caobang.gov.vn

                    Lê Thị Thu Nha - Email: lttnha@caobang.gov.vn

                    Ma Thanh Tùng - Email: mttung@caobang.gov.vn


 

KỶ YẾU KH&CN

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 3088

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77831

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6457377