Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình trồng và sản xuất cây thuốc Thất diệp nhất chi hoa (Paris polyphylla Sm) theo chuỗi giá trị tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ