Nghiên cứu bảo tồn Sâm (Panax sp) phân bố tự nhiên tại tỉnh Cao Bằng và kết hợp trồng thử nghiệm Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai châu