Trang nhất » THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN » Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách Nhà nước

Xây dựng đề án phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại vùng Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng

Thứ hai - 22/06/2020 15:14
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng đề án phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại vùng Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng.

 2. Tên tổ chức chủ trì:  Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
Họ và tên thủ trưởng: Trần Quang Huy
Địa chỉ:. Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083647685 
Website: tueba.edu.vn
 
Tên  tổ chức phối hợp thực hiện:
Tổ chức 1: Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch
Họ và tên thủ trưởng: Sầm Việt An Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Du, Phường Hợp Giang , Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3854211
 
Tổ chức 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Họ và tên thủ trưởng:  Bế Xuân Tiến
Địa chỉ: 25, Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang , Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.
Điện thoại: 0206385266.
 
Tổ chức 3: Tỉnh đoàn Cao Bằng
Họ và tên thủ trưởng:  Vũ Khắc Quang.
Địa chỉ: Km5, Phường Đề  Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh  Cao Bằng.
Điện thoại: 0889100999
 
Tổ chức 4: Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng
Họ và tên thủ trưởng: Triệu Kim Cương
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh  Cao Bằng
Điện thoại: 0983263848.
 
Tổ chức 5: Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương
Họ và tên thủ trưởng: Đỗ Trọng Hiệp
Địa chỉ: Số 1, Lê Quý Đôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083855693.  Fax : 02083857515

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:
Họ và tên: Trần Chí Thiện
Trình độ học vấn: Giáo sư - Tiến sĩ; Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp.
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 02083746685           Mobile:0989291958
E-mail: tranchithienht@tueba.edu.vn

4. Mục tiêu nghiên cứu:
         4.1. Mục tiêu chung: Xây dựng Đề án phát triển mô hình du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại vùng Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng (CVĐCNN Cao Bằng) nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trong Vùng; qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, xây dựng khối liên minh chiến lược giữa cộng đồng với các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp du lịch; góp phần khôi phục, bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn hóa, các làng nghề truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời bảo vệ được môi trường sinh thái; góp phần đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Cao Bằng vào năm 2020.
        4. 2. Mục tiêu cụ thể:
       - Phân tích được thực trạng mô hình du lịch cộng đồng tại Vùng CVĐCNN Cao Bằng và khu vực lân cận;
       - Xây dựng 3 tour du lịch dựa trên 3 “tuyến đường trải nghiệm” trong Vùng: (i) Tour 1 (Từ thành phố Cao Bằng đi về hướng Tây): “Khám phá Phia Oắc - Phia Đén - vùng núi của những đổi thay”; (2) Tour 2 (Từ thành phố Cao Bằng ngược lên phía Bắc):  “Trở về nguồn cội”; (3) Tour 3 (Từ thành phố Cao Bằng đi về hướng Đông): “Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên” nhằm phát huy các lợi thế về tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-lịch sử, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng; tạo điều kiện hình thành và phát triển các dịch vụ nhà hàng, khách sạn tại các đô thị dọc theo các tour và dịch vụ homestay; Đánh giá khả năng hình thành du lịch liên kết giữa vùng CVĐCNN Cao Bằng và vùng CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn.
       - Xây dựng được mô hình liên kết giữa cộng đồng và các bên liên quan trong phát triển DLCĐ bền vững tại Vùng nhằm phát huy tốt vai trò của mỗi bên tham gia, trong đó cộng đồng chủ động và tích cực tham gia vào các hoạt động du lịch, cải thiện đời sống gia đình, bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo vệ môi trường sinh thái;
        - Xác định được những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc người dân có tham gia làm du lịch cộng đồng hay không và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố. Từ đó, đề xuất các giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân địa phương trong phát triển du lịch cộng đồng;
        - Xây dựng được Đề án phát triển mô hình du lịch cộng đồng bền vững kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch làng nghề gắn với các tour du lịch trong Vùng;
        - Thực hiện được một số hoạt động hỗ trợ cho việc xây dựng và thực hiện Đề án phát triển mô hình du lịch cộng đồng trong Vùng.

5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
         Nội dung 1: Điều tra, phân tích thực trạng du lịch cộng đồng trong vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng và khu vực lân cận.
         Nội dung 2: Xây dựng 3 tour du lịch dựa trên 3 “tuyến đường trải nghiệm” trong vùng Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng và khả năng hình thành tour liên kết giữa CVĐCNN Cao Bằng và CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn.
        Nội dung 3: Xây dựng mô hình liên kết giữa cộng đồng và các bên liên quan trong phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại vùng Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng.
        Nội dung 4: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia du lịch cộng đồng của người dân địa phương.
        Nội dung 5: Xây dựng Đề án phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại vùng Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng.
        Nội dung 6: Thực hiện một số hoạt động hỗ trợ cho việc xây dựng và thực hiện Đề án phát triển mô hình du lịch cộng đồng trong vùng CVĐCNN Cao Bằng.
        Nội dung 7: Tổng kết quá trình nghiên cứu và kết quả xây dựng Đề án phát triển mô hình DLCĐ tại vùng CVĐCNN Cao Bằng

6. Lĩnh vực nghiên cứu: 06 (Khoa học nhân văn)

7. Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 18 (Phát triển xã hội và dịch vụ )

8. Phương pháp nghiên cứu:
         - Xác định vùng nghiên cứu và chọn điểm nghiên cứu
        Vùng nghiên cứu được xác định là vùng CVĐCNN Cao Bằng, bao phủ diện tích của 9 huyện gồm toàn bộ các huyện: Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và một phần diện tích của các huyện Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An. Đây là vùng đất được thiên nhiên ban cho khí hậu mát lành và phong cảnh đẹp cùng với đó là nét văn hóa truyền thống và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, mang bản sắc riêng, độc đáo... đây chính là tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch trong đó có phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó, đề án hướng vào nghiên cứu phát triển DLCĐ tại các địa phương nằm dọc theo 03 tuyến du lịch: Khám phá Phja Oắc - Phja Đén - vùng núi của những đổi thay (phía Tây); “Trở về nguồn cội” (phía Bắc); “Trải nghiệm văn hóa bản địa xứ sở thần tiên” (Phía Đông); Ngoài ra, nghiên cứu được thực hiện tại khu vực lân cận (huyện Bảo Lạc) là điểm du lịch trung chuyển giữa vùng CVĐCNN Cao Bằng và vùng CVĐC Cao nguyên Đá Đồng Văn.
Các điểm nghiên cứu chủ yếu được chọn là các điểm du lịch chính nằm dọc theo 03 tuyến nói trên. Trong đó, khu du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại Khu vực hồ Bản Viết, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh là một trọng tâm nghiên cứu, xây dựng mô hình liên kết phát triển DLCĐ để rút kinh nghiệm và đề xuất phương hướng để mở rộng cho các điểm du lịch khác có các sản phẩm văn hóa DLCĐ đặc sắc khác nằm dọc theo 03 tuyến nói trên.
         - Phương pháp thu thập dữ liệu
        + Thu thập dữ liệu thứ cấp
        Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các xuất bản phẩm liên quan, các tài liệu thu thập từ  niêm giám thống kê tỉnh Cao Bằng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng, các sở, ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp thuộc vùng nghiên cứu.
        + Thu thập dữ liệu sơ cấp
        Dữ liệu sơ cấp là các số liệu mới được thu thập thông qua điều tra phỏng vấn trực tiếp các đối tượng liên quan (du khách trong nước và nước ngoài, doanh nghiệp, cộng đồng, chính quyền và cơ quan quản lý DL các cấp) bằng phiếu điều tra phỏng vấn được lập sẵn.
        Quá trình thu thập dữ liệu sơ cấp được thực hiện qua 2 đợt với tổng số lượt người được phỏng vấn bằng phiếu điều tra là 583 người:
       Đợt điều tra thứ 1: Phỏng vấn 333 người gồm: 289 người với các thông tin về thực trạng và tiềm năng phát triển DLCĐ của vùng  CVĐCNN Cao Bằng và khu vực lân cận  và khả năng hình thành các tour du lịch; 44 người về thực trạng kinh tế, xã hội, môi trường và sự sẵn lòng tham gia liên kết phát triển DLCĐ của các bên liên quan tại khu vực Bản Viết, xã Phong Châu.
        Đợt điều tra thứ 2: Phỏng vấn 250 người về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia và kết quả tham gia phát triển du lịch cộng đồng của người dân địa phương.
       - Phương pháp phân tích dữ liệu
       Đề án sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
       + Nghiên cứu định tính được sử dụng trong phỏng vấn cá nhân khi cần thu thập các thông tin định tính, khi nghiên cứu điển hình và quan sát. Nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu các đánh giá của các tác nhân trên về sự tham gia du lịch của người dân địa phương. Trong nghiên cứu định tính, dữ liệu được thu thập thông qua sử dụng thang đo Likert với 5 mức độ để thu thập thông tin với mức 1: rất không đồng ý, mức 2: không đồng ý, mức 3: phân vân, mức 4: đồng ý, mức 5: rất đồng ý.
Trong nghiên cứu định tính, SWOT là công cụ được sử dụng nhằm hiểu rõ Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities) và Nguy cơ (Threats) trong đánh giá thực trạng du lịch cộng đồng tại vùng CVĐCNN Cao Bằng. Qua đó, đề xuất phương hướng  phát triển du lịch cộng đồng cho Vùng.
       + Nghiên cứu định lượng được sử dụng để đánh giá thực trạng du lịch nói chung, du lịch cộng đồng nói riêng; đánh giá kết quả xây dựng tour du lịch và liên kết trong phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương và phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tham gia du lịch cộng đồng của người dân địa phương. Cụ thể, nghiên cứu định lượng giúp đánh giá được sự thay đổi về thực trạng kinh tế, xã hội, môi trường của hộ dân; mức độ tham gia của các bên liên quan vào mô hình liên kết trong phát triển du lịch cộng đồng tại vùng nghiên cứu; phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tham gia du lịch cộng đồng của người dân địa phương. Các phương pháp định lượng chủ yếu bao gồm: thống kê mô tả, so sánh, dãy số biến động theo thời gian, kiểm định ý nghĩa thống kê; phương pháp hồi quy dạng Logit, dạng Cobb – Douglas.

9. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
       - Xây dựng 03 mẫu phiếu điều tra (44 phiếu điều tra thực tế) để phỏng vấn sâu: Nhà quản lý, doanh nghiệp, hộ dân bản địa về thực trạng kinh tế- xã hội, môi trường và sự sẵn sàng tham gia liên kết phát triển DLCĐ của các bên liên quan tại khu Bản Viết, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh
       - Xây dựng 03 tour du lịch.
       - Tổ chức 01 lớp tập huấn cho người dân và cán bộ quản lý du lịch cộng đồng
       - Tổ chức 01 chuyến tham quan, khảo sát các mô hình tiêu biểu về DLCĐ cho các bên liên quan.
       - Biên soạn và phát hành 3 bộ Cẩm nang Du lịch Vùng CVĐCNN Cao Bằng
       
10. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: tại Vùng Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng.

11. Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 6/2019 đến tháng 5/2021).

12. Kinh phí được phê duyệt: Kinh phí được phê duyệt: 1.200.000.000 đồng, trong đó: Từ Ngân sách nhà nước: 1.200.000.000 đồng.

Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 13656

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 275826

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16486244

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


CÔNG TÁC XUẤT BẢN

NHÃN HIỆU TẬP THỂ 

Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng