Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 3 năm 2019

Ngày 05/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 146/TB-SKHCN , Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở Đoàn Hải Triều tại cuộc họp giao ban công tác tháng 3 năm 2019.

Nội dung chi tiết Thông báo.

Nguồn tin: Sở KH&CN