Họp giao ban công tác Quý III năm 2018

Ngày 12/10/2018, Sở Khoa học và Công nghệ có công văn số 855/SKHCN-VP về việc dự họp giao ban công tác Quý III năm 2018.

1. Thành phần mời họp

- Các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Các Trưởng, Phó các phòng và đơn vị trực thuộc Sở;

- Các Chuyên viên thuộc khối Văn phòng Sở;

- Các Trưởng, Phó các phòng thuộc các đơn vị trực thuộc Sở;

- Đại diện Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Đoàn Hải Triều - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

3. Thời gian: 8h00', ngày 17 tháng 10 năm 2018.

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 4 - Sở Khoa học và Công nghệ.

Nội dung chi tiết Công văn 855.

Nguồn tin: Sở KH&CN