Thông báo lịch tổ chức các cuộc họp, hội nghị trong tháng 12/2018

Ngày 10/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 1088/TB-SKHCN về Lịch tổ chức các cuộ họp, hội nghị trong tháng 12 năm 2018.

Nội dung chi tiết Thông báo.

Nguồn tin: Sở KH&CN