Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 28/02/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 132/TB-SKHCN Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ.

Nội dung chi tiết Thông báo.

Nguồn tin: Sở KH&CN