Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc Sở KH&CN Đoàn Hải Triều tại cuộc họp giao ban công tác Quý III năm 2018

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 889/TB-SKHCN Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc Sở KH&CN Đoàn Hải Triều tại cuộc họp giao ban công tác Quý III năm 2018.

Nội dung chi tiết Thông báo.

Nguồn tin: Sở KH&CN