Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KH&CN tại cuộc họp giao ban công tác Quy I năm 2018

Ngày 09/4/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 210/TB-SKHCN Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KH&CN tại cuộc họp giao ban công tác Quy I năm 2018.

Nội dung chi tiết Thông báo.

Nguồn tin: Sở KH&CN