Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KH&CN tại cuộc họp giao ban công tác 6 tháng đầu năm

Ngày 26/6/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 511/TB-SKHCN Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở KH&CN tại cuộc họp giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Nội dung chi tiết Thông báo.

Nguồn tin: Sở KH&CN