Giấy ủy quyền của Lãnh đạo Sở

Ngày 26/10/2018, Sở Khoa học và Công nghệ có công văn số 918/GUQ-SKHCN Giấy ủy quyền của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.

Nội dung chi tiết.

Nguồn tin: Sở KH&CN