Quyết định tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến năm 2018

Ngày 28/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 1190/QĐ-SKHCN về tặng thưởng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2018 cho 78 cá nhân.

Nội dung chi tiết Quyết định.

Nguồn tin: Sở KH&CN