Quyết định tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2018

Ngày 28/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 1192/QĐ-SKHCN về tặng thưởng danh hiệu " Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018 cho 20 tập thể.

Nội dung chi tiết Quyết định.

Nguồn tin: Sở KH&CN