Quyết định khen thưởng danh hiệu lao động tiên tiến cho tập thể năm 2017

Ngày 28/12/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 1051/QĐ-SKHCN về Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2017.

Nội dung chi tiết Quyết định.

Nguồn tin: Sở KH&CN