Quyết định khen thưởng danh hiệu lao động tiên tiến cho cá nhân năm 2017

Ngày 28/12/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 1053/QĐ-SKHCN về Tặng danh hiệu lao động tiên tiến năm 2017

Nội dung chi tiết Quyết định.

Nguồn tin: Sở KH&CN