Trang nhất » Thành tựu phát triển

Thành tựu trong hoạt động khoa học và công nghệ

Trên tinh thần đổi mới của đảng, từ khi có Nghị quyết Trung ương 2 (Khoá VIII) về KH&CN trong thời kỳ CNH – HĐH, Luật Khoa học và Công nghệ, đã khẳng định KH&CN là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước… Sở KH&CN Cao Bằng đã xác định cần tổ chức xây dựng hệ thống văn bản hoạt động và quản lý, nhằm từng bước làm cho KH&CN trở thành động lực cho sự nghiệp đổi mới, khuyến khích hoạt động KH&CN

+ Xây dựng hệ thống văn bản quản lý KH&CN

Trên tinh thần đổi mới của đảng, từ khi có Nghị quyết Trung ương 2 (Khoá VIII) về KH&CN trong thời kỳ CNH – HĐH, Luật Khoa học và Công nghệ, đã khẳng định KH&CN là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước… Sở KH&CN Cao Bằng đã xác định cần tổ chức xây dựng hệ thống văn bản hoạt động và quản lý, nhằm từng bước làm cho KH&CN trở thành động lực cho sự nghiệp đổi mới, khuyến khích hoạt động KH&CN.

Để có những cơ chế, chính sách cụ thể phù hợp với thực tiễn của địa phương, thời gian qua, Sở KH&CN đã tham mưu, xây dựng nhiều văn bản liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN, công tác nghiên cứu, triển khai các hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh, như: Quy chế giải thưởng Pác Bó, Quy chế hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh, thành lập và ban hành quy chế quản lý quỹ phát triển KHCN, quy định về quản lý an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh, quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2020, chương trình kế hoạch KH&CN giai đoạn 2006-2010,...

+ Xây dựng tiềm lực KH&CN

Tổ chức bộ máy của Sở gồm có: Văn phòng Sở với 6 phòng chức năng:  Các đơn vị trực thuộc gồm có 3 đơn vị: Chi cục TC-ĐL-CL; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN.

Nhân lực: Đội ngũ cán bộ được tăng cường hàng năm và được đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của sự nghiệp phát triển KH&CN. Tổng số cán bộ công chức đến thời điểm tháng 11/2009 của Sở và các đơn vị trực thuộc có 78 người, trong đó Thạc sỹ 3 người; Đại học và Cao đẳng 60 người; Số còn lại là Trung cấp và lao động kỹ thuật; Trong đó chuyên viên cao cấp 1 người, chuyên viên chính 8 người.

Cơ sở vật chất: Các đơn vị cơ bản đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, thiết bị phục vụ sản xuất thử nghiệm, được đầu tư từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học hàng năm như phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật, xưởng sản xuất và chế biến các sản phẩm đặc hữu địa phương, phòng kiểm định…

Hệ thống cơ quan quản lý KH&CN tại 13 huyện thị đã ổn định đi vào hoạt động theo chức năng và yêu cầu, thực tiễn của các huyện. Để nâng cao hiệu quả trong hoạt động và quản lý, tập trung trí tuệ của đội ngũ cán bộ khoa học ở các đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN đã thành lập các Hội đồng; Hội đồng Khoa học của tỉnh, Hội đồng xét tuyển các đề tài dự án, Hội đồng thẩm định các dự án công nghệ, Hội đồng xét tặng các giải thưởng Khoa học của tỉnh.

+ Trong xây dựng kế hoạch.

- Kế hoạch được xây dựng hàng năm và 5 năm theo hướng tập trung cho các nhiệm vụ, mục tiêu trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội Đảng, chương trình phát triển KT-XH của các cấp, các ngành. Quan tâm gắn hoạt động nghiên cứu ứng dụng với đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh và đời sống. Công tác quản lý và kinh nghiệm hàng năm luôn được đổi mới, Sở KH&CN đã xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh, giao kế hoạch và xét duyệt hoàn thành trong tháng 10 năm trước, để bước vào tháng 1 hàng năm ký hợp đồng giao nhiệm vụ và bố trí tài chính.

- Sở KH&CN đã tổ chức tuyển chọn cơ quan chủ trì và chủ nhiệm một số đề tài, dự án trọng điểm theo nguyên tắc công khai, dân chủ, nhờ đó tạo môi trường lành mạnh trong nghiên cứu khoa học. Kết quả chất lượng nghiên cứu được tăng lên, có đóng góp tích cực cho phát triển của địa phương, ngành, nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy quá trình hội nhập và phát triển trong lĩnh vực KH&CN của tỉnh.

- Quỹ phát triển KH&CN được thành lập theo nguyên tắc bảo tồn vốn, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và doanh nghiệp, chủ động trong việc sử dụng nguồn quỹ này.

Kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn được đánh giá về hiệu quả, giá trị khoa học và ý nghĩa KT-XH.

+ Xây dựng phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống, tổ chức các Giải thưởng, Hội thi hàng năm.

Như Giải thưởng chất lượng Việt Nam hàng năm được duy trì. Các doanh nghiệp Cao Bằng đã tham gia Giải thưởng từ năm 1999 đến nay. Giải thưởng Pác Bó là giải thưởng cao nhất của tỉnh, được UBND tỉnh, trao tặng cho những công trình, cụm công trình KH&CN, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị xuất sắc, sáng tạo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển sự nghiệp KH&CN tỉnh Cao Bằng. Giải thưởng được công bố 3 năm một lần. Hội thi sáng tạo KHKT 2 năm xét tặng 1 lần, dựa trên cơ sở hướng dẫn của Hội thi sáng tạo KH&KT Việt Nam, nội dung hội thi là các giải pháp sáng tạo KHKT hữu ích có tác dụng nâng cao hiệu quả lao động, phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống, an ninh quốc phòng.

+ Tham gia định kỳ Chợ Công nghệ và thiết bị TECHMART

Một trong những hoạt động nổi bật và thành công là Sở KH&CN Cao Bằng định kỳ tham gia tích cực Chợ Công nghệ và thiết bị Techmart, do Bộ KH&CN, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức. Đoàn Cao Bằng với sự tham gia của một số đơn vị và doanh nghiệp từ năm 2004 đến năm 2009. Các sản phẩm truyền thống tham gia Hội chợ của tỉnh như: Các loại Chè đắng, chè Giảo cổ lam, chè Ô long, sản phẩm mác mật, hạt dẻ, đó là thành quả ứng dụng tiến bộ KH&CN và sản xuất kinh doanh, tạo ra các sản phẩm địa phương có giá trị hàng hoá, các sản phẩm này đã được người tiêu dùng, tin dùng ở thị trường trong và ngoài tỉnh, tạo ra sự kết nối giữa sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học và người tiêu dùng./.

 

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 72

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 68


Hôm nayHôm nay : 3690

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 115879

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25289525

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


CÔNG TÁC XUẤT BẢN 

Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng