Vật liệu thủy tinh hoạt tính sinh học

ảnh minh họa

ảnh minh họa

TS. Bùi Xuân Vương, Trường ĐH công nghiệp TP.HCM và nhóm nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp và đánh giá hoạt tính sinh học vật liệu thủy tinh. Vật liệu thủy tinh hoạt tính sinh học được tổng hợp bằng phương pháp sol - gel. Hoạt tính sinh học của vật liệu tổng hợp được kiểm tra và đánh giá bằng thực nghiệm ‘‘in vitro’’, các mẫu bột vật liệu được ngâm trong dung dịch giả dịch thể người SBF (Simulated Body Fluid) theo tỷ lệ 1/2 (mg/ml)
XRD và SEM là hai phương pháp được sử dụng để đặc trưng lý hóa vật liệu trước và sau thực nghiệm ‘‘in vitro’’. Kết quả đạt được khẳng định hoạt tính của vật liệu qua sự hình thành một lớp khoáng Hydroxyapatite (HA) mới trên bề mặt vật liệu sau ngâm. Lớp khoáng Hydroxyapatite này chính là thành phần vô cơ trong xương người, nó như cầu nối gắn liền miếng ghép vật liệu với xương tự nhiên, qua đó xương hỏng được tu sửa và làm đầy.

Nguồn tin: khoahocphothong.com