Thông báo về truy xuất nguồn gốc trái cây xuất khẩu đi Trung Quốc

Ngày 01/7/2019, Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Truy xuất nguồn gốc trực thuộc Tập đoàn chứng nhận và kiểm định Trung Quốc (CCIC). Mục đích thỏa thuận của hai bên là nhằm kết nối cơ sở dữ liệu, chấp nhận thông tin truy xuất nguồn gốc lẫn nhau đối với các sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước.
Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng xin thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị biết để phối hợp hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, hoặc gặp khó khăn liên quan đến yêu cầu TXNG đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu đi Trung Quốc.
Nội dung Thông báo.