Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2022

Ngày 11/3/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 261/SKHCN-VP về việc Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2022

Chi tiết nội dung Công văncác mẫu biểu đính kèm

Nguồn tin: Sở KH&CN Cao Bằng