Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 02/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nguồn tin: Sở KH&CN Cao Bằng