Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án sáp nhập bộ phận thông tin KH&CN

Ngày 04/3/2020, Sở KH&CN đã có công văn số 155/SKHCN-VP, về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án sáp nhập bộ phận thông tin KH&CN vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.
Nội dung chi tiết công văn 155; Dự thảo Đề án sáp nhập.

Nguồn tin: Sở KH&CN Cao Bằng