Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác thi đua nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành

Khối thi đua II gồm có 03 đơn vị trực thuộc Sở khoa học và công nghệ (KH&CN) Cao Bằng là: Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng (TC-ĐL-CL); Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Trung tâm Thông tin và và Thống kê KH&CN. Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành KH&CN, Khối thi đua II đã đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khối và của ngành.
Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác thi đua nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành
Để đảm bảo công tác thi đua được triển khai có hiệu quả, ngay từ đầu năm các đơn vị trong Khối thi đua II đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, triển khai đăng ký các danh hiệu thi đua với các cá nhân và tập thể phòng chuyên môn; kết quả đã có 14/14 tập thể và 61/62 cá nhân tham gia đăng ký thi đua năm 2017 (trong đó: 14/14 tập thể đăng ký tập thể Lao động tiên tiến, 03 tập thể đăng ký tập thể lao động xuất sắc và 42 cá nhân đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến, 19 cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở). Các đơn vị đã tiến hành xây dựng hệ thống tiêu chí thi đua năm 2017, xây dựng thang điểm, đăng ký các nội dung thi đua theo khối giao ước thi đua; Tổ chức họp ký kết giao ước thi đua và sơ kết phong trào thi đua của Khối.

Các đơn vị trong Khối đã tham gia hưởng ứng nhiệt tình phong trào thi đua do các câp phát động; quan tâm giáo dục rèn luyện đạo đức phẩm chất đối với công chức, viên chức chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ công chức, viên chức; tích cực tham gia các phong trào: Xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư và nơi công sở; thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đoàn kết trong nội bộ đơn vị, duy trì phối hợp trong công tác để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó, các đơn vị trong Khối đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể như sau:

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức, triển khai gieo trồng, chọn dòng lúa vụ xuân (tam nông) và vụ mùa (nếp pì pất) trên diện tích 1500m2 , cung cấp, tiêu thụ được 200 kg; Chăm sóc mô hình chăn nuôi giun quế và nhân rộng mô hình, đã tiêu thụ 60 kg giun giống cho bà con nông dân; tiếp tục nhân một số giống cây trồng trong phòng nuôi cấy mô tế bào (cấy được trên 80 lượt bình lan, 130 cây chuối), cây đã đạt tiêu chuẩn xuất vườn; Tiếp nhận công nghệ chuyển giao giống nấm hương, nấm sò cấp 1 và cấp 2 từ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Thái Nguyên; (kết quả: Đợt 1 cấy được 46 ống nấm; thu được 26 ống nấm hương, 29 ống nấm sò cấp 1, 2 đều đạt tiêu chuẩn giống và đang phát triển tốt. Đợt 2: cấy được 42 ống nấm ); Hoạt động sản xuất dịch vụ được tổ chức tốt, đã sản xuất được 8.069 hộp trà giảo cổ lam thành phẩm, tiêu thụ được trên 8.000 hộp, thu mua được 1.511 kg nguyên liệu nghệ vàng tươi; tổ chức lựa chọn công nghệ, thiết bị sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ curcumin (kết quả thử nghiệm ban đầu: 10 kg nguyên liệu nghệ tươi thu được 0,4g tinh bột nghệ cucumin); Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế biến liên quan đến cây thảo dược Giảo cổ lam, tinh bột nghệ cucumin... và một số cây thảo dược khác. Hiện nay Trung tâm đang chủ trì thực hiện 04 đề tài, 01 dự án gồm: đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Ba kích dưới tán rừng tại tỉnh Cao Bằng”; “Xây dựng mô hình trồng nho Cự phong và Tảo Hồng tại Cao Bằng”; “Nhân giống cây dược liệu Lan Kim Tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô và trồng thử nghiệm tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng”; “Nghiên cứu, bảo tồn và phục tráng các giống lúa nếp đặc sản của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”; Dự án “Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm rượu Hà thủ ô đỏ Cao Bằng”. Các đề tài, dự án được triển khai đảm bảo đúng nội dung, tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt…


Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ đã xuất bản được 02 số tài liệu thông tin KH&CN năm 2017, số lượng 1.000 cuốn, nội dung thông tin chủ yếu bám sát theo các chương trình trọng điểm của tỉnh, những hoạt động KHCN nổi bật, những mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả cao; xuất bản Lịch khoa học năm 2017, với số lượng 2.000 cuốn và phân phối lịch đến các đơn vị đã đăng ký kịp thời, đủ số lượng; Thực hiện được 03 tin và 06 Chương trình Khoa học công nghệ và đời sống, bao gồm: phát sóng 12 tin, 6 phóng sự và 6 tình huống về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng; theo dõi, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp khcncaobang.gov.vn, trong đó đã cập nhật được 259 tin, bài; viết một số tin, bài đăng trên Báo Cao Bằng và một số tạp chí, bản tin khác; hoàn thành báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN năm 2017; chuẩn bị các nội dung, thủ tục để đưa Webgiscaobang lên mạng Internet; hỗ trợ lắp đặt mạng thông tin khoa học và công nghệ (VinaRen) tại đơn vị; quản trị hệ thống văn phòng điện tử của Sở KH&CN và các đơn vị trực thuộc góp phần phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn…


 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TC-ĐL-CL) đã xây dựng Dự thảo kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của tỉnh Cao Bằng năm 2017 để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa tại 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh với 29 lượt hàng hóa lưu thông trên địa bàn các huyện, thành phố, trong đó có: 04 cơ sở kinh doanh gas; 11 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 02 cơ sở sản xuất men rượu, 02 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, 01 cơ sở kinh doanh điện, điện tử, 07 cơ sở phân phối hàng hóa; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 12 cơ quan hành chính Nhà nước (HCNN); xây dựng kế hoạch áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại 04 cơ quan HCNN; hướng dẫn 01 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai thực hiện công bố hợp quy, 01 cơ sở làm thủ tục đăng ký sử dụng mã số mã vạch, nội dung ghi nhãn hàng hóa, thực hiện công bố hợp quy và 01 cơ sở làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận mã số mã vạch, 01 đơn vị làm thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu; xây dựng chuyển đổi HTQLCL ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 của Chi cục; thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường tại 32 cơ sở sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực LPG, xăng dầu, khối lượng, hàng hoá phục vụ tết Nguyên Đán.. .v.v trên địa bàn tỉnh; thực hiện kiểm định 354 phương tiện đo tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh ; tổ chức thử nghiệm được 09 mẫu vật liệu xây dựng…

Phong trào thi đua của các đơn vị trong khối thi đua II luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, qua đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Khối trong 6 tháng đầu năm 2017. Trong thời gian tới, Khối thi đua II cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trong Khối; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn năm 2017; Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội; Các đơn vị thuộc khối không có người mắc các tệ nạn xã hội.
HN