Tập huấn quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2019, ngày 05/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tập huấn về đăng ký, công nhận, khai thác sáng kiến và giải pháp quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp. Tham dự lớp tập huấn có trên 50 đại biểu đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện, doanh nghiệp; lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và một số công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ.
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Lớp tập huấn, các đại biểu đã được chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ trao đổi một số nội dung liên quan đến việc đánh giá, công nhận, khai thác sáng kiến và giải pháp quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, cụ thể: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và áp dụng sáng kiến; quyền sở hữu trí tuệ, vai trò của quyền sở hữu trí tuệ; quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp; sử dụng, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; bảo vệ các đối tượng sở hữu trí tuệ chống lại các hành vi giả mạo và xâm phạm.

Tại lớp tập huấn đã có 8 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề liên quan đến việc công nhận sáng kiến, thủ tục xét công nhận, các văn bản liên quan đến xét công nhận sáng kiến, thẩm quyền xét công nhận sáng kiến, đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ… Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu đã được trang bị các kiến thức về quyền sở hữu công nghiệp; kỹ năng quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ quyền SHTT trong doanh nghiệp; những giải pháp trong xét sáng kiến… nhằm giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương có nhìn nhận đúng đắn hơn về tài sản trí tuệ, qua đó đầu tư nguồn lực phát triển hiệu quả hơn nữa tài sản trí tuệ tại địa phương./.

Tác giả bài viết: HH-QG