Sản phẩm nếp hương Bảo Lạc đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 96279/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu nếp hương Bảo Lạc.
Lúa nếp hương Bảo Lạc
Với Quyết định này, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số: 335148 cho nhãn hiệu: NẾP HƯƠNG BẢO LẠC, HÌNH; Chủ giấy chứng nhận là Hội Nếp hương Bảo Lạc (VN) ( địa chỉ: Khu 2, Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng); Mầu sác nhãn hiệu: Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh lúa non, vàng nâu, cam, đỏ; Loại nhãn hiệu: Tập thể;  Nội dung khác: Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể và không bảo hộ riêng "Nếp hương", hình bông lúa; Danh mục hàng hóa/ dịch vụ mang nhãn hiệu: Nhóm 30: Gạo nếp hương.

Nếp hương là một trong những đặc sản có giá trị kinh tế cao của đồng bào các dân tộc xã Xuân Trường  huyện (Bảo Lạc). Vài năm trước, diện tích trồng giống lúa này có chiều hướng giảm dần do giống bị thoái hóa, nhiễm sâu bệnh nhiều, năng suất giảm, trước thực trạng đó, năm 2011, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thành công Dự án “Nghiên cứu, bảo tồn và phục tráng giống nếp hương Bảo Lạc”, qua đó gen giống lúa đặc sản nếp hương của địa phương đã được khôi phục, bảo tồn và phát triển.

Thực hiện mục tiêu đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm đặc sản này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá, mở rộng kênh tiêu thụ thúc đẩy việc mở rộng quy mô sản xuất, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai dự án: “ Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “ Nếp hương Bảo Lạc” cho sản phẩm gạo nếp hương của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Với sự nỗ lực của nhóm thực hiện dự án và sự đồng thuận, nhiệt tình ủng hộ của chính quyền huyện Bảo Lạc và người dân, nhãn hiệu tập thể “ Nếp hương Bảo Lạc” đã được cấp giấy chứng nhận. Đây là điều kiện tốt để địa phương nâng cao hiệu quả quảng bá và giới thiệu sản phẩm ra thị trường các tỉnh trong nước, từng bước nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm, tạo cơ hội cho nông dân mở rộng diện tích vùng lúa hàng hóa chất lượng cao, tăng thu nhập. 

HN