Cao Bằng được phê duyệt 01 dự án khoa học công nghệ thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Ngày 21/6/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký quyết định số 1773/ QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2020. Trong tổng số 64 dự án được phê duyệt, Cao Bằng có 01 dự án về Xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ lạc vùng miền núi tỉnh Cao Bằng.
Ảnh minh họa
Đơn vị chủ trì thực hiện dự án là Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Hà Quảng.
Các tổ chức hỗ trợ gồm: Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu đỗ, Viện Cây Lương thực, thực phẩm; Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Viện Công nghiệp Thực phẩm, bộ Công thương.
Mục tiêu của dự án là ứng dụng thành công các tiến bộ KH&CN theo chuỗi sản xuất từ cung cấp giống, vật tư đầu vào, trồng trọt đến chế biến và tiêu thụ lạc đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bền vững cho người sản xuất lạc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Nội dung của dự án gồm:
Một là: hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao các quy trình công nghệ: sản xuất lạc giống; trồng thâm canh lạc thương phẩm theo hướng VietGAP; bảo quản lạc sấy khô, sản xuất dầu lạc.
Hai là: Xây dựng các mô hình gồm: Sản xuất lạc giống áp dụng cơ giới hóa; Sản xuất lạc thương phẩm theo VietGAP, áp dụng cơ giới hóa; Bảo quản lạc sấy khô; Sản xuất dầu lạc.
Ba là: Xây dựng thương hiệu, xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm lạc ở trong và ngoài tỉnh.
Bốn là: Đào tạo, tập huấn để chuyển giao các quy trình công nghệ.
Sản phẩm dự kiến của dự án gồm: Tiếp nhận và làm chủ được các quy trình công nghệ: sản xuất lạc giống; trồng thâm canh lạc thương phẩm theo hướng VietGAP; bảo quản lạc sấy khô, sản xuất dầu lạc; Xây dựng được các mô hình: Sản xuất lạc giống theo VietGAP, áp dụng cơ giới hóa, diện tích 30 ha/năm, năng suất đạt 3,5- 4 tấn/ha, sản lượng trung bình 110-120 tấn/năm, chất lượng đạt theo QCVN 01 - 48 : 2011/BNNPTNT; Sản xuất lạc thương phẩm theo VietGAP, áp dụng cơ giới hóa, diện tích 70 ha/năm, năng suất đạt 4-4,5 tấn/ha, sản lượng trung bình 280-310 tấn/nãm, chất lượng đạt TCVN 2383:2008; Dây chuyền công nghệ bảo quản lạc sấy khô công suất 2.000 tấn/năm; Dây chuyền công nghệ chế biến dầu lạc công suất 200 tấn/năm, dầu lạc đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; Đào tạo được 06 kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn kỹ thuật cho 300 lượt người dân; Đăng ký nhãn hiệu bao bì cho sản phẩm lạc và dầu lạc.


Tác giả bài viết: HN