Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng

Sáng ngày 16/5/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ phát động Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn tỉnh Cao Bằng lần thứ 6 năm 2018 – 2019.
Đại diện Ban tổ chức Hội thi thông qua quy định và thể lệ của Hội thi lần thứ 6
Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Thị Duyên – Phó Chủ tịch UBMT tổ quốc tỉnh Cao Bằng; đồng chí Hoàng thị Bình Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học tỉnh Cao Bằng, Trưởng Ban tổ chức Hội thi; đồng chí Nông Huy Đáo – Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Cao Bằng, Phó Trưởng ban Hội thi; đồng chí Vũ Thị Hồng Thúy – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng, Phó Trưởng ban Hội thi; đồng chí Phạm Đức Khôi – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành và các huyện thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Tại buổi lễ Ban tổ chức Hội thi đã báo cáo kết quả hội thi lần thứ 5, 2016 – 2017, thông qua Quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 6, quy định, thể lệ, kế hoạch tổ chức và hướng dẫn cụ thể cách viết, trình bày giải pháp Hội thi. Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Cao Bằng được tổ chức thường xuyên nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đẩy cao việc ứng dụng đưa tiến bộ khoa học và công nghệ có hiệu quả vào sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh và góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hưởng ứng Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 do Ban tổ chức Hội thi Trung ương phát động, thay mặt Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, đồng chí Phạm Đức Khôi, Ủy viên Ban tổ chức đã phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 6 năm 2018 – 2019.

Tác giả bài viết: Q.G