Nghiệm thu Dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025

Ngày 18/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng Tư vấn KH&CN nghiệm thu Dự án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình liên kết sản xuất gạo đặc sản nếp hương Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng”. Đồng chí Bế Đăng Khoa – Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025.
Đồng chí Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Cao Bằng CHủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp
Với mục tiêu: Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình liên kết sản xuất gạo đặc sản nếp hương theo quy trình khép kín từ khâu nhân giống, sản xuất đến xây dựng thương hiệu, bao tiêu sản phẩm, nhằm tạo vùng sản xuất gạo đặc sản chất lượng cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, từ năm 2019 đến nay, đơn vị chủ trì và  nhóm thực hiện dự án đã hoàn thành được các mục tiêu, nội dung công việc đề ra cụ thể như sau: Đào tạo được 05 kỹ thuật viên làm chủ được kỹ thuật sản xuất giống lúa và sản xuất thương phẩm, đặc biệt đã làm chủ quy trình công nghệ chế biến, bảo quản gạo nếp hương thương phẩm chất lượng cao; Tổ chức tập huấn cho 360 lượt người dân tại các xã triển khai thực hiện dự án, đã nắm được những kiến thức cơ bản về sản xuất giống và nắm vững kỹ thuật thâm canh lúa nếp Hương thương phẩm; Quy trình sản xuất giống lúa xác nhận đã được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở quy trình sản xuất giống lúa nguyên chủng; Mô hình triển khai sản xuất lúa nếp Hương theo quy trình VietGap đã được ứng dụng thành công trong các vụ sản xuất; Tiếp nhận chuyển giao và hoàn thiện quy trình bảo quản và chế biến gạo nếp Hương thương phẩm chất lượng cao phù hợp với điều kiện của địa phương. Sau 2 năm triển khai thực hiện mô hình, đã góp phần hình thành một tập quán canh tác lúa theo công nghệ mới, giải quyết được nguồn lao động tại chỗ, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại nơi triển khai, phát triển vùng chuyên canh lúa đặc sản chất lượng… sau khi Dự án kết thúc chủ trì dự án là Doanh nghiệp 668 Bảo Lâm sẽ tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình sản xuất, liên kết chặt chẽ với các hộ dân trong sản xuất lúa nếp Hương đặc sản, tạo chuỗi giá trị hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.
 
Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Dự án báo cáo kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng và khách mời dự họp đã thảo luận và nhất trí đánh giá: Dự án đã được triển khai đạt so với mục tiêu, yêu cầu về số lượng, chất lượng nội dung công việc và sản phẩm của Dự án theo Hợp đồng đã ký kết giữa cơ quan quản lý và đơn vị chủ trì. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện Dự án cần tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa nội dung Báo cáo tổng kết dự án, trong đó cần: Bổ sung các kết quả cụ thể về kết quả điều tra tại 3 xã thực hiện dự án, hồ sơ ghi chép và theo dõi mô hình, bổ sung các số liệu minh trứng cho kết quả đã đạt được, bổ sung thêm kế hoạch cụ thể trong việc nhân rộng mô hình sau khi dự án kết thúc, sắp xếp, hoàn thiện Báo cáo để mang tính khoa học hơn nữa…
 
Các thành viên Hội đồng nhất trí nghiệm thu Dự án với tổng số điểm là 80,2 điểm, xếp loại Khá./.

Tác giả bài viết: Q.G