Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Chiều ngày 22/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hòa An và thành phố Cao Bằng”. Dự án do Công ty Cổ phần chuyên doanh thuốc lá Cao Bằng chủ trì thực hiện. Đồng chí Vũ Thị Hồng Thúy – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn.
Đoàn kiểm tra thực tế tại các mô hình sản xuất rau tại xã Thái Cường, Thị trấn Nước Hai - Hòa An
Qua kiểm tra thực tế cho thấy nhóm thực hiện dự án đã triển khai tại xóm Thái Cường, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An và xóm 5, xã Chu Trinh, Thành Phố Cao Bằng, cụ thể như sau:

Xóm Thái Cường, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An: Đã tổ chức tập huấn kỹ thuật và lựa chọn được các hộ tham gia và cung cấp các loại phân bón và giống rau như: Cà chua; su hào; cải ăn lá; cải bắp; dưa chuột; bí ngồi... với tổng diện tích trồng 9,06 ha (luân canh) và Hoàn thiện hệ thống nhà màng, nhà lưới phục vụ cho việc trồng rau.
 
Xóm 5, xã Chu Trinh, Thành Phố Cao Bằng: Đã tổ chức tập huấn kỹ thuật và lựa chọn các hộ tham gia mô hình và cung cấp các loại phân bón và giống cho các hộ tham gia mô hình như: Cà chua; su hào; cải ăn lá; cải bắp; dưa chuột; bí; bí ngồi. Tuy nhiên chưa trồng các loại rau theo bản thuyết minh. Hệ thống nhà lưới đang tiến hành xây dựng.

 Các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục triển khai đẩy nhanh các nội dung theo thuyết minh của dự án.

                                                                        
               Mô hình Nhà lưới sản xuất rau tại xã Thái Cường, Thị trấn Nước Hai - Hòa An


 


Tác giả bài viết: HK