Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng”, do Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh chủ trì thực hiện.
Giao diện phần mềm kết nối 4 nhà trên nền web.
Kiểm tra thực tế cho thấy đơn vị chủ trì đã thực hiện các nội dung: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp; xây dựng hệ thống phần mềm lõi cổng thông tin điện tử giao dịch đa chiều về nông sản Cao Bằng, kết nối 4 nhà và giao diện phần mềm trên nền web và cho thiết bị di động sử dụng hệ điều hành IOS và Android; tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề hoàn thiện phần mềm và định hướng triển khai ứng dụng. Đơn vị chủ trì đang tiếp tục quản trị vận hành hệ thống, xử lý sự cố, giải đáp thắc mắc cho người sử dụng hệ thống; tổ chức đào tạo cán bộ quản trị hệ thống và tập huấn kỹ thuật cho người sử dụng.     
  
Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra và đơn vị chủ trì thực hiện dự án đã trao đổi thảo luận về những kết quả đạt được và bàn giải pháp triển khai có hiệu quả các nội dung còn lại của dự án. Đoàn kiểm tra kết luận cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án đã triển khai các nội dung theo thuyết minh, đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung còn lại và hoàn thiện hồ sơ chứng từ thanh toán theo quy định.

BLB.