Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nấu luyện sten chất lượng cao từ nguồn quặng sunfua đa kim niken-đồng Cao Bằng”

Ngày 27/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nấu luyện sten chất lượng cao từ nguồn quặng sunfua đa kim niken-đồng Cao Bằng” do Viện Khoa học vật liệu chủ trì thực hiện. Đồng chí Đoàn Hải Triều - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn.
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài.
Kiểm tra thực tế cho thấy đơn vị chủ trì đã thực hiện các nội dung: Nghiên cứu đặc điểm thành phần cấu trúc của tinh quặng sunfua đa kim hệ Ni-Cu-Fe-Mg-C vùng Cao Bằng; Nghiên cứu thu hồi tinh quặng sunfua đa kim đạt yêu cầu từ quặng xâm tán nguyên khai; Nghiên cứu khử Manhê (Mg) và Cacbon (C) trong quặng đặc xít và tinh quặng xâm tán; Xác định chế độ xỉ và lựa chọn nguyên liệu phụ gia cho nấu luyện; Nghiên cứu quy trình công nghệ khử bớt lưu huỳnh trong tinh quặng sunfua đa kim.
Tại buổi kiểm tra đoàn kiểm tra và đơn vị chủ trì thực hiện đề tài đã trao đổi thảo luận về những kết quả đạt được và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình trình triển khai thực hiện các nội dung của đề tài. Đoàn kiểm tra kết luận cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề đã triển khai các nội dung theo thuyết minh, đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 nội dung còn lại của đề tài là nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nấu luyện sten chứa niken và đồng hàm lượng cao, xây dựng và áp dụng quy trình công nghệ đã hoàn thiện vào thí điểm mở rộng; tiến hành các thủ tục nghiệm thu theo quy định.
BLB.