Hướng dẫn người dân xã Thượng Hà trồng Hà Thủ Ô

Ngày 02/12/2019, Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, đơn vị chuyển giao trong khuôn khổ của dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu Hà thủ ô đỏ tại huyện Bảo lạc, tỉnh Cao Bằng” đã tổ chức phát giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng cho các hộ dân tham gia mô hình trồng Hà thủ ô của dự án.
Cán bộ kỹ thuật đang hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng tại xóm Pác Riệu, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc
Đây là một dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, dự án do công ty TNHH Quan Đạo chủ trì thực hiện.
Do đây là mô hình trồng mới nên ban đầu gặp khó khăn trong khâu trồng và chăm sóc nhưng với sự hỗ trợ của dự án và cán bộ kỹ thuật của Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, các hộ dân tham gia trồng mô hình đã được tập huấn các kiến thức, kỹ thuật cơ bản liên quan đến trồng cây Hà thủ ô đỏ từ khâu chuẩn bị đất, làm đất, kỹ thuật trồng và quy trình chăm sóc cho tới khi được thu hoạch; tiến tới có thể nhân rộng diện tích trồng nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý, dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa.
Dự án được triển khai sẽ góp phần phát triển, bảo tồn được nguồn gen dược liệu Hà thủ ô đỏ, nâng cao được giá trị kinh tế của sản phẩm, tạo việc làm cho người dân góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, nâng cao chất lượng cây trồng và các sản phẩm thu được từ cây Hà thủ ô đỏ Bảo Lạc./.

Tác giả bài viết: Q.G