Hội thảo khoa học Quản lý và kiểm soát các mối quan hệ tộc người xuyên Biên giới ở tỉnh Cao Bằng Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

Ngày 23/4/2018, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý và kiểm soát các mối quan hệ tộc người xuyên biên giới ở tỉnh Cao Bằng Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp. Hội thảo thuộc nội dung đề tài “Quan hệ tộc người xuyên biên giới ở tỉnh Cao Bằng tác động đến ổn định xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh”, do Học viện chính trị khu vực I chủ trì thực hiện.
Toàn cảnh Hội thảo
Tham dự Hội thảo có đồng chí Đậu Tuấn Nam – PGĐ Học viện Chính trị khu vực I; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số huyện biên giới của tỉnh tham dự.
Tại Hội thảo đã có tham luận và các ý kiến trao đổi, thảo luận về thực trạng và kinh nghiệm quản lý, kiểm soát các mối quan hệ tộc người xuyên biên giới ở Cao Bằng; những chính sách, giải pháp quản lý và kiểm soát mối quan hệ tộc người ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc tiêu biểu như: Những vấn đề dân tộc cấp bách ở tỉnh Cao Bằng đặt ra hiện nay đối với đoàn kết dân tộc góp phần ổn định xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan hệ thân tộc xuyên biên giới ở Cao Bằng và những vấn đề đặt ra trong quản lý, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa và phát triển xã hội hiện nay; hoạt động của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tác động đến khối đoàn kết dân tộc và sự ổn định vùng biên giới với Trung Quốc hiện nay; công tác quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, thực trạng và giải pháp.
Các ý kiến và báo cáo tham luận của các đại biểu là những cơ sở khoa học để đơn vị Chủ trì thực hiện đề tài xem xét, tham khảo để xây dựng và điều chỉnh các nội dung, giải pháp thực hiện nghiên cứu đạt kết quả cao, sát với thực tiễn của tỉnh Cao Bằng./.

Tác giả bài viết: Q.G