Hội thảo khoa học

Ngày 30/7/2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng tổ chức 02 Hội thảo khao học với 2 chủ đề: “Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát thực trạng thực thi các thủ tục hành chính ở cấp tỉnh đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh” và “Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính ở cấp tỉnh đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”. Đồng chí Vũ Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng và đồng chí Nguyễn Viết Đặng - Chủ nhiệm đề tài đồng chủ trì hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo
Hội thảo là một trong những nội dung thuộc đề tài: “Đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh Cao Bằng”. Đề tài do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện trong 2 năm.
Tại Hội thảo đã có 12 tham luận của các sở, ban, ngành và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm: Đánh giá thực trạng thực thi thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực trạng thực thi thủ tục hành chính với doanh nghiệp nông nghiệp tỉnh; thực trạng thực thi thủ tục hành chính với doanh nghiệp phi nông nghiệp tỉnh; thực trạng thực thi thủ tục hành chính với doanh nghiệp của chi nhánh Viettel Cao Bằng; đánh giá chất lượng thực thi thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; báo cáo thực trạng và chất lượng thực thi thủ tục hành chính với doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Cao Bằng; kết quả thực thi thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng…
Trên tinh thần cởi mở, các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận, trao đổi thẳng thắn cũng như phân tích về những khó khăn, bất cập trong thực thi thủ tục hành chính và đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực thi thủ tục hành chính còn đang vướng mắc đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Q.G