Hội thảo hoàn thiện phần mềm và định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Ngày 6/7, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh tổ chức hội thảo hoàn thiện phần mềm và định hướng triển khai ứng dụng thuộc Dự án ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng.
Toàn cảnh Hội thảo
Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Trung Thảo- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học tỉnh Cao Bằng và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản tại trong và ngoài tỉnh; cùng nhóm chuyên gia thực hiện Dự án ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng do Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh chủ trì thực hiện.

Phát biểu chỉ  đạo tại buổi hội thảo, đồng chí Nguyễn Trung Thảo khẳng định vị trí quan trọng của sản xuất nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực của ngành KH&CN trong việc tổ chức triển khai và quản lý các đề tài, dự án KH&CN nghiên cứu phát triển lĩnh vực của địa phương, trong đó có dự án Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức triển khai thực hiện tốt dự án này sẽ góp phần khắc phục điểm nghẽn, tạo ra các bước đột phá chiến lược trong phát triển nông nghiệp địa phương. Vì vậy các đại biểu tham dự hội thảo cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc tham góp các ý kiến để hoàn thiện phần mềm hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng để hội thảo thành công tốt đẹp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh giới thiệu tổng quan về các lĩnh vực hoạt động của Công ty và sản phẩm của dự án; phần mềm Agrolink hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị Công ty xây dựng. Hội thảo đã tập hợp được các tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp về các vấn đề: Vai trò của UBND huyện trong việc định hướng, chỉ đạo triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng; Những khó khăn, thách thức khi đưa sản phẩm phần mềm vào sử dụng tại địa phương và giải pháp; Xã Huy Giáp sẵn sàng sử dụng phần mềm để tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp và sản phẩm nông sản của địa phương; Khó khăn, thách thức, cơ hội và một số giải pháp đối với quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất theo chuỗi giá trị tại Cao Bằng; Phần mềm agrolink hỗ trợ nhà khoa học tham gia vào các chương trình, dự án của doanh nghiệp và nhà nông; Phần mềm agrolink là giải pháp mới hỗ trợ liên kết sản xuất nông sản chất lượng cao cho doanh nghiệp; Những ứng dụng hữu ích cho doanh nghiệp từ phần mềm agrolink hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng; Đánh giá tác động của dự án ứng dụng CNTT  hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng đối với doanh nghiệp.

Các đại biểu tham gia hội thảo nhất trí cao trong việc đề nghị Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh cần nhanh chóng nghiên cứu hoàn thiện phần mềm và đưa vào vận hành ổn định để thực hiện mục tiêu đã đề ra cuả dự án Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng ./.

HN- QG