Diễn đàn trí thức chào xuân 2018

Ngày 15/3/2018, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) trí thức tỉnh Cao Bằng đã tổ chức buổi Diễn đàn trí thức chào xuân Mậu Tuất. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hoàng Thị Bình - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ nhiệm CLB Trí thức tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các hội viên Câu lạc bộ.
Đ/c Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại diễn đàn.
Trong năm 2017, các hội viên CLB Trí thức đã tham gia tích cực nhiều hoạt động do Liên hiệp hội và CLB Trí thức tổ chức. Trong đó có việc tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tổ chức tập huấn viết tin, bài cho hội viên CLB, cộng tác thường xuyên với Thông tin trí thức Cao Bằng. Nhiều hội viên CLB tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học ở cấp tỉnh và cấp cơ sở, tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các đề tài khoa học có tính ứng dụng trong thực tiễn…..

          Tại buổi diễn đàn giao lưu các đại biểu và hội viên CLB đã chia sẻ những kinh nghiệm trong thực trên từng lĩnh vực công tác và nêu lên một số giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của CLB Trí thức trong thời gian tới….
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trung Thảo đã biểu dương những kết quả hoạt động của Ban Chủ nhiệm và các các viên CLB Trí thức trong năm qua. Đồng thời mong muốn, thời gian tới Ban Chủ nhiệm CLB Trí thức cần tiếp tục củng cố tập hợp lực lượng trí thức, mở rộng các Hội trực thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; xây dựng nội dung, phương pháp hoạt động của Hội, gắn nội dung công việc trên từng lĩnh vực, như: kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ; các hội viên cần tích cực hơn nữa trong việc tham gia nghiên cứu khoa học…. góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về phía tỉnh trong thời gian tới sẽ có những chính sách đối với đội ngũ cán bộ khoa học, đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ hoạt động của đội ngũ trí thức trong việc nghiên cứu khoa học, triển khai thực hiện các mô hình ứng KHCN trong sản xuất và đời sống.
    MT.