Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 năm 2019 và nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2019

Trong tháng 11/2019, Sở KH&CN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2019 đã được phê duyệt tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh, qua đó đã đạt được một số kết quả như sau:
Khảo sát tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Dẻ Trùng Khánh.
Sở KH&CN tiếp tục rà soát, chỉnh sửa để hoàn thiện 01 dự thảo VBQPPL thuộc lĩnh vực KH&CN; triển khai thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của Sở KH&CN theo đúng quyết định của UBND tỉnh, đã thực hiện các thủ tục để giải thể Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chuyển thành 01 phòng chuyên môn của Sở; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công 01 Hội thảo khoa học với chủ đề "Đánh giá kết quả triển khai các đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay".

Duy trì theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện đối với 01 dự án KH&CN cấp quốc gia, 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia, 04 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, 27 dự án, đề tài cấp tỉnh đang thực hiện được chuyển tiếp và mới thực hiện từ năm 2019; hoàn thành công tác tham mưu tổ chức đánh giá mức độ ảnh hưởng sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019; theo dõi, đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định, xem xét giải quyết các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ tiến hành công việc bức xạ (sử dụng X- quang trong y tế); tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường tại 04 cơ sở sử dụng phương tiện đo trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn 01 đơn vị làm hồ sơ đăng ký sử dụng mã số, mã vạch; tiếp tục tham mưu các các hoạt động liên quan đến việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Quan tâm thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thi công hạng mục nhà làm việc thuộc dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng" tại xã Lê Chung, huyện Hòa An.

Sở KH&CN Cao Bằng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới như:
            
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2019, tập trung hoàn thành công tác ký kết hợp đồng thực hiện đối với 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2019 chưa được ký hợp đồng; tăng cường công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra các dự án KH&CN cấp quốc gia, các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi do Trung ương trực tiếp quản lý và các nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; Thành lập các Hội đồng tư vấn chuyên ngành xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020.
         
Kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa lưu thông trên thị trường; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc áp dụng ISO tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và tham mưu thực hiện việc chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
          
Duy trì thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về KH&CN; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng" tại xã Lê Chung, huyện Hòa An./.
 
BBT