Báo cáo tiến độ và xác định khối lượng công việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN đợt 2 năm 2019.

Ngày 20/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 1158/SKHCN-QLKH về việc Báo cáo tiến độ và xác định khối lượng công việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN (đợt 2 năm 2019).

Theo đó, Sở KH&CN Cao Bằng yêu cầu các cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ tính từ khi bắt đầu triển khai thực hiện đến hết tháng 11 năm 2019.

Báo cáo kèm theo sản phẩm nộp về Sở KH&CN trước ngày 05/12/2019 theo địa chỉ: Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng. 70 Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

Nội dung chi tiết: Công văn số 1158; mẫu Báo cáo định kỳ; mẫu Báo cáo khối lượng.

Nguồn tin: Sở KH&CN Cao Bằng