Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Cao Bằng đã lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương… qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực.
Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội: Đã có nhiều tập thể điển hình tiến tiến, dẫn đầu phong trào thi đua được Chính phủ tặng Cờ thi đua (huyện Phục Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Trung học Phổ thông Thạch An….); ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua (Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng...); nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương (Tập thể: Sở Khoa học và Công nghệ, huyện Thông Nông, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trường Trung học phổ thông Nguyên Bình, Trường Tiểu học Hòa Chung. Cá nhân: ông Hoàng Giang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Lương Kim Dung, Trường Trung học phổ thông Chuyên; bà Bùi Thu Hằng, Trường Trung học cơ sở Hợp Giang...); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Hội Chữ thập đỏ; ủy ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Sở Nội vụ ...)
         Phong trào thi đua cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới là một trong những phong trào chuyên đề trọng tâm, phong trào đã được triển khai tới 100% các xóm, thôn trên địa bàn tỉnh, qua đó đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong việc xây dựng nông thôn mới. Điển hình trong phong trào này là xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh; xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên; xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng.
           Phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu có xã Cách Linh, huyện Phục Hòa; xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang; xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang; xóm Lũng Rì, xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh; xóm Pác Có, xã Vân An, huyện Hà Quảng; xã Cần Nông, huyện Thông Nông; ông Đàm Văn Ngan, Bí thư chi bộ xóm Khuất Rung, Xã Triệu ầu, huyện Phục Hòa; ông Trương Văn Hoàn, Công an viên xóm Nà Chích - Pác Liêng, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa ...
           Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, trong qua trình triển khai thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện 458 gương nông dân điển hình tiên tiến được các cấp các ngành ghi nhận biểu dương với những mô hình điển hình tiêu biểu như: Mô hình VAC tại cac huyện: Hoà An, Nguyên Bình, thành phố Cao Bằng; Mô hình trồng trọt, chăn nuôi tại phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình…; Mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kết hợp dịch vụ tại huyện xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng…; Mô hình sản xuất kinh doanh hộ gia đình tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, Thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa…
          Từ các phong trào thi đua, năm 2017 đã có 321 lượt tập thể, 484 lượt cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực được biểu dương, khen thưởng. Những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong các lĩnh vực công tác đã được giới thiệu để biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, cụ thể có 03 tập thể, 04 cá nhân tiêu biểu để trung ương giới thiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin dại chúng; 04 điển hình tiên tiến tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017, gồm: Nhà báo tiêu biểu Tạ Hoài Phương; Triệu Vần Chòi là điển hình trong phong trào "Xây dựng nông thôn mới "; Đào Thị Lan là cá nhân tiêu biểu có nghĩa cử hiến máu cứu người; Thượng tá Mê Văn Đạt, Bí thư Đãng ủy xã Đàm Thủy, huyện Trung Khánh, Cao Bằng là điển hình trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được đánh giá định kỳ hàng năm gắn với đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhằm biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến và trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong thực hiện nhiệm vụ để tiếp tục nhân rộng.
Để tiếp tục phát huy và nhân rộng những điển hình tiến, trong giai đoạn tiếp theo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí tầm quan trọng của công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên cập nhật, biểu dương, tôn vinh các điển hình, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu học tập cách làm hay, mô hình mới để nhân rộng các điển hình tiên tiến; các cơ quan, đơn vị cần tạo môi trường thuận lợi để các điển hình thực hiện và thể hiện vai trò của mình; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả việc học tập và làm theo Bác; gắn công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến với biểu dương, khen thưởng, đặc biệt chú trọng đến việc khen thưởng đột xuất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
LN.