Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2020

Ngày 23/9/2020, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp ban hành Hướng dẫn số 03 -HD/ĐUK về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2020.

Nguồn tin: Sở KH&CN Cao Bằng