Tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng trong tháng 7 năm 2019

Trong tháng 7, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đạt một số kết quả như sau:
Ước tính đến tháng 7/2019, đàn lợn có 362.446 con, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,11%, tuy nhiên dịch tả lợn Châu Phi đang có diễn biến phức tạp và cần thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh trên phạm vi toàn tỉnh
Trong phát triển kinh tế:
 
Sản xuất nông nghiệp trong tháng 7 chủ yếu là thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân, đồng thời chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa. Chăn nuôi phát triển tốt, có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính đến tháng 7/2019, đàn lợn có 362.446 con, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,11%; đàn gia cầm 2.572 nghìn con, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,67%; đàn gà 2.147 nghìn con, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,42%.
 
Công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi rừng được duy trì thường xuyên. Tính đến ngày 15/7/2019 toàn tỉnh trồng được 163,02 ha. Sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 3.207,4 m3. Củi khai thác trong tháng ước đạt 58.478 ste. Trong tháng 7 đã ngăn chặn được 08 vụ vi phạm về luật lâm nghiệp.
 
Đã tiến hành phê duyệt đề cương đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” của tỉnh Cao Bằng. Thực hiện phân bổ 10% vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
 
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) tháng 7 năm 2019 ước đạt 408,237 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước, tăng 95,1% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2019 so với 7 tháng đầu 2018 bằng 111,22% (tăng 11,22%).
 
Công tác quản lý kiến trúc quy hoạch, quản lý xây dựng, vật liệu xây dựng được quan tâm. Các hoạt động kinh doanh vận tải diễn ra bình thường, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Ước tính, trong tháng 7/2019, vận chuyển hành khách đạt 4.182 lượt xe, 95.794 hành khách; cấp mới 64 giấy phép lái xe (GPLX) ô tô các hạng, 483 GPLX mô tô cấp đổi 171 GPLX ô tô các hạng, 96 GPLX mô tô; số lượt phương tiện kiểm định 1.384 (giảm 253 lượt, tương đương giảm 15,46% so với tháng trước).
 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 năm 2019 ước đạt 654,62 tỷ đồng, bằng 99,48% so với tháng trước, tăng 19,98% so với tháng cùng kỳ năm trước, 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 4.397,62 tỷ đồng, tăng 20,82% so với cùng kỳ năm trước, bằng 60,79% kế hoạch năm.
 
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 7 năm 2019 là 170,5 triệu USD, giảm 26% so với tháng trước, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Kết quả kinh doanh du lịch trong tháng 7/2019 ước đạt 190.000 lượt khách, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 60 tỷ, tăng 41,8 % so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng đạt 75%.
 
Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 15/7/2019 giải ngân được 545.094 tỷ đồng, bằng 24,7% kế hoạch.
 
Tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh; Giải quyết thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa” được 03 hồ sơ; Phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản kiểm tra, nghiệm thu cắm mốc giới khu vực khai thác khoáng sản mỏ sắt Nà Lũng, phường Duyệt Trung và mỏ sắt Nà Rua, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng; Kiểm tra tiến độ thực hiện đóng cửa 03 mỏ mangan; Phê duyệt 03 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường; Cấp 06 giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường; Triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tự nhiên đợt II năm 2019 tại các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo dõi, vận hành và bảo dưỡng định kỳ 02 trạm quan trắc nước tự động liên tục Sông Bằng và Sông Hiến.
 
Tính đến ngày 22/7/2019, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý 50 hồ sơ đăng ký thành lập mới và thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh; Đăng ký thành lập mới 13 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 33.300 triệu đồng; Cấp đăng ký hoạt động cho 02 địa điểm kinh doanh; cấp mới cho 03 dự án với số vốn đăng ký 25,804 tỷ, nâng tổng số dự án được cấp mới trong năm 2019 lên 16 dự án với tổng vốn đăng ký là 744,533 tỷ đồng (số liệu tính đến 19.7.2019)
 
Tổng thu NSNN tính đến ngày 15/7/2019 đạt 747.750 triệu đồng, đạt 57% dự toán Trung ương giao, đạt 50% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách địa phương là 3.231.155 triệu đồng, đạt 34% dự toán TW và 34% HĐND tỉnh giao, bằng 95% so với cùng kỳ năm trước.
 
Các ngân hàng điều hành hoạt động của đơn vị theo đúng định hướng, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2019. Ước tính đến ngày 31/7/2019, tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh ước đạt 21.271 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,2%; doanh số cho vay lũy kế ước đạt 9.392 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 10,5%; doanh số thu nợ lũy kế ước đạt 8.979 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 10,5%; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế ước đạt 11.489 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 2,8%; nợ xấu ước là 35 tỷ đồng, chiếm 0,3% trong tổng dư nợ.
 
Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội
 
Thực hiện và hoàn thành xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020, kết quả có 70% số học sinh dự thi trúng tuyển vào các trường công lập trên địa bản tỉnh. Hoàn thành chấm thi và công bố điểm thi THPT Quốc gia năm 2019, kết quả tỉnh Cao Bằng có 91.5% thí sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT (chưa tính phúc khảo). Tiếp tục cử công chức và viên chức đi tập huấn các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và triển khai tại tỉnh.
 
Ngành Y tế đã tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt chú trọng đối với công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm như cúm A(H5N1, H5N6, H7N9, H9N2...). Trong tháng 7/2019, trên địa bàn toàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
 
Lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, trong đó đã tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và tư vấn tuyển dụng lao động với 446 người tham gia, trong đó có 10 người đăng ký đi làm việc với doanh nghiệp trong nước; tổ chức: 02 lớp bồi dưỡng giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019 với 70 học viên tham gia; 01 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cộng tác viên tư vấn học nghề, việc làm tại huyện Thông Nông với 180 người tham gia; tiếp tục đào tạo 907 người năm trước chuyển sang; Thực hiện đầy đủ các chính sách của Người có công đúng quy định pháp luật.
 
Tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao (TDTT), đẩy mạnh phong trào TDTT gắn với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" chú trọng tới việc nâng cao sức khỏe cho người dân, vận động mỗi người tự chọn một môn thể thao hoặc một hình thức tập luyện phù hợp với mục tiêu nâng cao sức khỏe; đẩy mạnh thành lập các Câu lạc bộ TDTT tại cơ sở.
 
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
 
Duy trì theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thúc đẩy tiến độ thực hiện đối với 01 dự án KH&CN cấp quốc gia, 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia, 04 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, 33 dự án, đề tài cấp tỉnh đang thực hiện được chuyển tiếp và mới thực hiện từ năm 2019, trong đó đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 02 nhiệm vụ (cả 02 đều xếp loại Khá); tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2/2019; kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc áp dụng Hệ thống ISO tại 05 đơn vị; Hoạt động thông tin tuyên truyền và ứng dụng tiến bộ KH&CN tiếp tục được quan tâm thực hiện; tiếp tục thi công hạng mục nhà làm việc thuộc dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng" tại xã Lê Chung, huyện Hòa An; tổ chức 01 Hội nghị tập huấn đăng ký, công nhận khai thác sáng kiến và giải pháp quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp.
 
Công tác dân tộc, thông tin truyền thông, nội vụ, thanh tra, tư pháp và công tác đối ngoại được tổ chức thực hiện bám sát theo kế hoạch năm 2019 đã được phê duyệt của từng ngành; quốc phòng, an ninh được tăng cường và đảm bảo giữ vững. Tình hình an ninh trật tự xã hội cơ bản ổn định, các vụ phạm pháp hình sự, vi phạm an toàn giao thông giảm nhiều so với tháng trước.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, khó khăn như: Tình hình thời tiết trong tháng có mưa nhiều, gây khó khăn cho khâu bảo quản, phơi khô các sản phẩm nông sản đã thu hoạch; diện tích gieo trồng cây ngô hè thu, cây đỗ tương, cây lạc không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; dich tả lợn Châu Phi vẫn phát sinh trên diện rộng và có diễn biến phức tạp; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp; kim ngạch xuất nhập khẩu giảm so với tháng trước; hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình vẫn diễn biến phức tạp; công tác phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo, vẫn để xảy ra 02 vụ cháy trên địa bàn; vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường vẫn còn xảy ra, chủ yếu là vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
 
Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2019 đã được UBND tỉnh đề ra như: Tiếp tục chỉ đạo triển khai, chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa năm 2019; tập trung chỉ đạo công tác phát triển chăn nuôi, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường chỉ đạo công tác trồng rừng năm 2019; Tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả thị trường, chỉ đạo thực hiện những giải pháp nhằm góp phần bình ổn giá cả thị trường; Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chỉ đạo rà soát kiểm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch, thông tin tuyên truyền, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ trên địa bàn toàn tỉnh; Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương xây dựng Phương án, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố và lấy ý kiến cử tri; Tích cực nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tinh thần kiên quyết đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững đường biên, mốc giới. /.
 
Hữu Nghĩa