Lùi thời gian tổ chức Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng” năm 2020

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 820 – KHPH/SKH&CN – TĐTN ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thanh niên và Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng” năm 2020, Tỉnh đoàn thanh niên đã phát động Cuộc thi. Tuy nhiên, tính đến ngày 24/9/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi nhận được rất ít hồ sơ tham gia của các thí sinh, do đó nhằm tiếp tục tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia Cuộc thi, ngày 28/9/2020 Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã ban hành Công văn số: 109A CV/TĐTN – BPT V/v lùi thời gian nhận hồ sơ tham dự Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn Cao Bằng năm 2020.
Nội dung chi tiết theo CV số 109A CV/TĐTN - BPT 
/uploads/news/2020_10/1091-cv-tdtn-bpt-1.pdf