Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040

Với quan điểm phát triển khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng gắn liền với việc xây dựng và phát triển mối quan hệ chính trị hữu nghị, ổn định, bền vững của Việt Nam với Trung Quốc; Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước qua khu kinh tế cửa khẩu. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040.
Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040
Theo Quyết định số 20/2014/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng có diện tích khoảng 30.130 ha, phạm vi ranh giới bao gồm 37 xã và 3 thị trấn (một phần hoặc toàn bộ) các xã biên giới từ xã Đức Long huyện Thạch An đến xã Cần Nông huyện Thông Nông.

Mục tiêu phấn đấu xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế, là một cực tăng trưởng quan trọng - trung tâm phát triển kinh tế của vành đai kinh tế phía Bắc, trở thành động lực phát triển mạnh của vùng Đông Bắc; Phát triển KT-XH gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự vùng biên giới, khắc phục các vấn đề tồn tại về hợp tác quản lý biên giới, phát triển biên mậu Việt - Trung, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội và đảm bảo vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển; Tổ chức không gian kiến trúc và quy hoạch sử dụng đất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng; Làm cơ sở phát lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch chung, phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 110.000 - 115.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 30.000 - 35.000 người. Đến năm 2040 khoảng 125.000 - 130.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 50.000 - 55.000 người. Quy mô đất đai: đất các khu vực cửa khẩu 1.500-2.500ha; đất xây dựng các khu vực phát triển đô thị khoảng 2.000-3.000ha; đất xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 1.000-1.500ha; đất các khu dịch vụ, du lịch khoảng 2.000-3.000ha; đất phát triển dân cư nông thôn khoảng 2.000-3.000ha.

Quy hoạch cần phân tích được vị thế trong vai trò đầu mối giao thông, trao đổi hàng hóa liên vùng của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đối với vành đai kinh tế biên giới Việt Trung, với Trung Quốc chủ yếu thông qua 2 tuyến hành lang (Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) và hành lang kinh tế dự kiến: Trùng Khánh - Quý Châu - Bách Sắc - Cao Bằng - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Phân tích mối liên hệ tương hỗ giữa Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng với các khu vực cận kề, nghiên cứu quan hệ đối ngoại với các trung tâm kinh tế lớn của tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc.

Định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị đến năm 2040, đề xuất cấu trúc phát triển, định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan, các không gian trọng tâm (Khu vực cửa khẩu Tà Lùng, khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, khu vực cửa khẩu Sóc Giang, khu du lịch thác Bản Giốc...) và các vùng có chức năng hỗ trợ và dự trữ phát triển mở rộng trong tương lai. Khai thác hiệu quả các yếu tố tự nhiên, địa hình, điều kiện tự nhiên và tổ chức không gian Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Tổ chức các khu chức năng: Các khu vực xây dựng phát triển mới như khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu Logictis, khu phức hợp dịch vụ - du lịch, khu gia công chế biến, khu phi thuế quan, hệ thống các cửa khẩu, khu vực dân cư tái định cư. Nghiên cứu giải pháp cải tạo các khu vực dân cư hiện hữu, các khu chức năng vùng đệm hỗ trợ phát triển, các khu vực đô thị và nông thôn đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng./.

Tác giả bài viết: HH