Ổn định sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, song với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước.
Các giống lúa mới được đưa vào sản xuất, nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm.
Tổng diện tích cây lương thực đạt 29.460,4 ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2018; tổng sản lượng lương thực vụ Đông xuân ước đạt 119.757,8 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, toàn tỉnh cơ bản gieo trồng xong các cây vụ Đông Xuân, một số diện tích cây trồng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, như: cây lúa, ngô; diện tích cây thuốc lá tăng 168,5 ha, sản lượng tăng 610,2 tấn so với năm trước, tuy nhiên chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Diện tích một số cây trồng như mía, thuốc lá, sắn, đỗ tương không đạt chỉ tiêu kế hoạch, do lực lượng lao động chính trong nông nghiệp thiếu hụt, có xu hướng dịch chuyển sang lao động tại khu công nghiệp, tham gia bốc vác thuê tại khu vực biên giới, mặt khác một phần diện tích được chuyển đổi sang trồng các cây trồng có giá trị kinh tế như chanh leo, dâu tằm, gừng, nghệ. Việc cam kết thu mua sản phẩm, đầu tư, hỗ trợ cho nông dân tại vùng nguyên liệu được cải thiện, giá thu mua của các doanh nghiệp có lợi cho người sản xuất.
      
Phát triển chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, đầu năm thời tiết rét đậm, rét hại đã làm chết 318 con gia súc, trong đó: 238 con trâu, 71 con bò, 02 con ngựa, 07 con dê; dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 12 huyện, thành phố, với số lợn bị tiêu hủy là 34.129 con, trọng lượng 1.233.306 kg và tiếp tục diễn biến phức tạp. Tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch như: tổ chức khử trùng, tiêu độc tại các ổ dịch, tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm dịch, không để người dân vận chuyển lợn ra, vào vùng ổ dịch, thành lập các trạm, chốt để khử trùng các phưong tiện ra vào vùng có dịch.
      
Tổng đàn trâu có 104.989 con, tăng 3,02% so với cùng kỳ; đàn bò có 115.322 con, bằng 98,58% so với cùng kỳ; đàn lợn có 421.285 con, tăng 3,48% so với cùng kỳ; gia cầm có 2.431,77 nghìn con, tăng 3,51%. Bên cạnh đó công tác tiêm phòng luôn được duy trì thực hiện, việc kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y được triển khai thường xuyên tại các chợ trung tâm, thị trấn, chợ thị tứ nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh và xử lý những sản phẩm không đảm bảo vệ sinh thú y bán trên địa bàn, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Duy trì tốt công tác chăm sóc, khoanh nuôi rừng, các dự án trồng cây lâm nghiệp tiếp tục được triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ. Trồng rừng được 78,7ha/313ha, đạt 25% kế hoạch; trồng cây phân tán được 181.595 cây các loại, trong đó chủ yếu là cây keo, lát, thông; khai thác gỗ được 3.064 m3, chủ yếu tại các huyện Hòa An, Thạch An, Quảng Uyên và Hà Quảng; khai thác lâm sản ngoài gỗ được 27,1 tấn nhựa thông…

Nhiêm vụ 6 tháng cuối năm ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đánh giá thực trạng và tiềm năng để thúc đẩy phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân dân khắc phục những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để khôi phục sản xuất; tích cực thâm canh, chăm sóc cây trồng vụ mùa, hè thu, phát triển cây vụ đông đảm bảo lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng hợp lý; chuyển đổi giống để tăng năng suất, chất lượng và sản lượng cây trồng. Đẩy mạnh công tác trồng rừng mới, khai thác rừng hợp lý, hiệu quả và duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng. Tập trung phát triển chăn nuôi, nhất là tăng nhanh đàn lợn, chủ động tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để xảy ra dịch bệnh, đồng thời nắm bắt kịp thời diễn biến về thiên tai, dịch bệnh để có hướng xử lý.

Đối với phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi cần thực hiện các giải pháp như: Tiếp tục lập chốt trạm, kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển ra vào vùng dịch, tăng cường giám sát dịch bệnh, tiêu độc khử trùng, đẩy mạnh tuyên truyền đến người chăn nuôi các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường công tác vệ sinh chuồng trại, hạn chế tôi đa việc côn trùng, vật nuôi khác tiếp xúc với đàn lợn, loại bỏ các tác nhân mang mầm bệnh vào chuồng nuôi…
Tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung các nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; định hướng sản xuất và khôi phục các sản phẩm nông lâm nghiệp theo hướng truy suất nguồn gốc, phát triển làng nghề truyền thống địa phương để phục vụ du lịch; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện đưa vào sản xuất kinh doanh các dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư; hỗ trợ các dự án đủ điều kiện theo cơ chế, chính sách đã ban hành; đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông lâm sản, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm nông, lâm nghiệp có thế mạnh của tỉnh; tăng cường quản lý chất lượng giống, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đặc biệt là trách nhiệm của mỗi người dân trong từng nội dung xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

BLB.