Hội đồng thẩm định cấp cơ sở tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày

Thực hiện Quyết định số 1697/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày năm 2018, ngày 02/11/2018, tại trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, Hội đồng đã tiến hành họp thẩm định tài liệu. Đồng chí Lục Văn Dương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng - Chủ tịch hội đồng, chủ trì cuộc họp.
Hội đồng thẩm định cấp cơ sở tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày
Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về nội dung, hình thức của bộ tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày, như: Tên một số chủ đề chưa đúng với chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; cấu trúc chương trình chưa thể hiện rõ thời lượng dành cho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; thông tin trong một số bài học chưa đa dạng; một số từ trong tài liệu viết chưa thống nhất…

Kết luận tại cuộc họp, Hội đồng nhất trí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành bộ tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày. Hội đồng cũng đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung ý kiến của các thành viên hội đồng, như: thống nhất cách viết từ, sửa lỗi chính tả, lỗi câu từ, hình ảnh minh họa cần in màu…

Việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày nhằm phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy của các giáo viên và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng đồng bào dân tộc Tày làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; ngoài ra, còn giúp người học hiểu hơn về phong tục tập quán, nền văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở Cao Bằng.

MT.