Diễn đàn Nôm Tày: Quá khứ - Hiện tại và Tương lai

Chữ Nôm tày là một di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Tày ở Cao Bằng nói riêng và của dân tộc Tày nói chung. Vì vậy việc tuyên truyền văn hóa vật thể và phi vật thể được lưu lại thông qua các văn bản chữ Nôm Tày cho thế hệ sau là rất cần thiết. Ngày 3/11/2018, Trường THPT Thành phố Cao Bằng đã tổ chức buổi Diễn đàn, giao lưu và tìm hiểu về giá trị nhân văn trong một số văn bản Nôm Tày.
Các chuyên gia về Nôm Tày giao lưu với các em học sinh.
Tham dự diễn đàn có: Đồng chí Bế Thị Thúy – Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Dương Sách- Nhà giáo, nhà nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian tỉnh Cao Bằng; Tiến sĩ Triệu Thị Kiều Dung- Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng; toàn thể các thầy cô giáo và đại diện các em học sinh trong nhà trường.

Tại Diễn đàn các thầy cô giáo và các em học sinh trong Nhà trường đã được giao lưu với các chuyên gia nghiên cứu về chữ Nôm Tày và được nghe các chuyên gia trao đổi các thông tin về giá trị và giải pháp bảo tồn các văn bản chữ Nôm Tày ở Cao Bằng như: Đánh giá về ảnh hưởng của quá trình hình thành và phát triển của chữ Nôm Tày trong đời sống xa xưa của cộng đồng người tày; Thực trạng của các văn bản Nôm Tày hiện nay trên địa bàn tỉnh; giải pháp để bảo tồn và phát huy được những giá trị của chữ Nôm Tày trong thời gian tới.... Thông qua Diễn đàn đã tuyên truyền và ôn lại những giá trị nhân văn trong các tác phẩm Nôm Tày, qua đó nâng cao hiểu biết cho các em học sinh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Tác giả bài viết: Hoàng Kiều