Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh Cao Bằng

Những năm qua công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Cao Bằng đã được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền về tiềm năng du lịch, nét văn hóa đặc trưng của tỉnh, những làng nghề truyền thống, những hoạt động xúc tiến du lịch… qua đó đã tạo dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch mang đặc trưng riêng của tỉnh, thu hút du khách và nhà đầu tư đến du lịch, đầu tư xây dựng phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Cao Bằng.
Sở KH&CN Cao Bằng đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, bảo tồn các giá trị văn hóa của tỉnh.
Báo Cao Bằng thường xuyên duy trì 9 chuyên mục, với 350 tin, bài, ảnh giới thiệu về du lịch, văn hóa, phát huy và bảo tồn văn hóa truyền thống, non nước Cao Bằng, nét đẹp quê hương… Năm 2017 Báo Cao Bằng mở chuyên mục Cao Bằng phát triển du lịch bền vững, gồm 19 chuyên đề tuyên truyền về du lịch, như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, du lịch lịch sử, du lịch tâm linh, các sản phẩm đặc sản, các dịch vụ du lịch…
          Duy trì chuyên mục Du lịch qua màn ảnh nhỏ trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, giới thiệu hình ảnh con người, truyền thống lịch sử văn hóa Cao Bằng, các phong tục tập quán của đồng bào dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, việc khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị nghề thủ công truyền thống gắn với hoạt động du lịch… Bên cạnh đó tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương, đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các phóng sự giới thiệu về văn hóa, du lịch Cao Bằng …
          Có thể khẳng định các hoạt động tuyên truyền đã góp phần quảng bá về tiềm năng du lịch, về nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh, qua đó cũng tạo sự chuyển biến về nhận thức trong các cấp, nagnfh, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của di tích lịch sử, văn hóa, du lịch, dịch vụ góp phần phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí mới dừng lại ở mức độ phản ánh, nội dung chưa thật sự chuyên sâu, chưa có sự trao đổi, gắn kết giữa các cơ quan báo chí các tỉnh và chưa khai thác lợi thế của mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền… Mặt khác phát triển hạ tầng du lịch tại địa phương chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có, cơ sở vật chất và các dịch vụ du lịch chưa đa dạng, đặc biệt nhận thức của người dân về phát triển du lịch còn hạn chế, theo kết quả điều tra dự luận xã hội năm 2017, cho thấy số người quan tâm đến chương trình phát triển du lịch mới đạt 34%, số người biết nguồn gốc các điểm du lịch tại địa phương nơi sinh sống và các điểm du lịch khác trên địa bàn toàn tỉnh chiếm tỷ lệ rất thấp 11%, trên tổng số 1.592 phiếu hỏi.
          Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về hình ảnh Cao Bằng, khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Cao Bằng đã đưa ra các giải pháp như:
          Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về hình ảnh và con người Cao Băng trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí, cán cứ vào các chương trình phát triển du lịch của tỉnh; mở thêm các chuyên trang, chuyên mục định kỳ để tuyên truyền toàn diện, chiều sâu.
          Tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch trên internet, các website, mạng xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền về du lịch của các cơ quan báo chí, các bản tin, trang tin điện tử… trên địa bàn tỉnh.
          Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các đơn vị trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.
          TL.