Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khoá X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có sự chuyển biển tích cực. Các cấp uỷ đảng, chính quyền nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia BHYT; Việc cấp phát, quản lý và sử dụng thẻ BHYT có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh Cao Bằng hiện nay cao hơn tỷ lệ chung của toàn quốc
Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới có điều kiện kinh tế- xã hội gặp nhiều khó khăn. Dân số toàn tỉnh trên 52 vạn người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 95%. Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở, do đó chất lượng khám chữa bệnh không ngừng tăng lên.

Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp các bệnh viện, nhất là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và huyện để có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngay tại địa phương. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW chất lượng khám, chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng cao và đạt một số kết quả quan trọng, cụ thể: Tuyến tỉnh gồm 02 Bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 550 giường bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền có 150 giường bệnh; Tuyến huyện, thành phố: Bệnh viện Tĩnh Túc có 50 giường bệnh và 13 Trung tâm y tế (TTYT) huyện, thành phố có 1.160 giường bệnh, có các bệnh xá của: Công an tỉnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799 Quân khu I, Quân dân y 44 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 02 phòng khám đa khoa tư nhân: Phòng khám đa khoa Hồng Đức, Phòng khám đa khoa Hà Nội - Cao Bằng; Tuyến xã có: 195/199 trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc TTYT 12 huyện và Thành phố tham gia đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu BHYT.

 Đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu với 01 Tiến sĩ, 04 Bác sĩ chuyên khoa cấp II; 299 Bác sĩ chuyên khoa cấp I, 17 Thạc sỹ, 542 Bác sĩ; Tỷ lệ đạt 147 bác sỹ/1 vạn dân; 1,3 dược sĩ đại học/1 vạn dân; tỷ lệ điều dưỡng/Bác sĩ là: 1,55; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ làm việc đạt: 84,9%; Trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi chiếm: 96,98%; số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã/tổng số xã là: 112/199, đạt tỷ lệ 56,28%.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, giám định và thanh toán BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quan tâm và thực hiện đồng bộ. Đến nay, 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn ứng dụng CNTT trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí BHYT. Không chỉ y tế công, hiện nay đã có 02 phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố tham gia khám bệnh, chữa bệnh BHYT, thực hiện xã hội hóa y tế theo chủ trương của Đảng, Chính phủ.

Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHYT theo đúng các quy định. Thực hiện công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; cải tiến khu vực đón tiếp, có bộ phận và nhân viên hướng dẫn bệnh nhân và người nhà làm các thủ tục khám, chữa bệnh; cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người bệnh khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng theo quy định, truyền thông tạo dựng lòng tin đối với người sử dụng dịch vụ y tế.

Công tác quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh BHYT luôn được quan tâm thực hiện tốt, số lượt người bệnh đi khám, chữa BHYT đều tăng qua các năm (cụ thể: năm 2009 khám chữa bệnh cho 806.016 lượt với số tiền quỹ BHYT chi trả là 77.461 tỷ đồng; năm 2015 khám, chữa bệnh cho 724.358 lượt với số tiền quỹ BHYT chi trả là 205.365 tỷ đồng; năm 2018 khám, chữa bệnh cho 722.983 lượt với số tiền quỹ BHYT chi trả là 337.796 tỷ đồng).

 Công tác cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh được chú trọng. Cùng với việc ứng dụng CNTT, thủ tục hành chính tại các cơ sở y tế cũng giảm đi đáng kể; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nâng cao chất lượng chuyên môn đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ. Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế cơ bản đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; thành lập tổ công tác xã hội để hướng dẫn người bệnh các thủ tục hành chính, bố trí tăng bàn khám, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh. Tất cả các cơ sở y tế công lập đều đã bám sát vào Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành là cơ sở để cải tiến toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng chuyên môn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng kế hoạch thi đua thực hiện tại đơn vị phối hợp giữa chính quyền và công đoàn tổ chức các cuộc thi viết bài, hội thi sân khấu về đổi mới phong cách thái độ, phục vụ của cán bộ y tế giữa các cơ sở y tế. Đến nay, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế trong toàn ngành đã có sự cải thiện rõ.

Chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT cũng ngày một nâng cao. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, tăng cường áp dụng kỹ thuật, triển khai thực hiện Đề án 1816 đưa dội ngũ thầy thuốc có tay nghề thực hiện luân phiên chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.
Công tác phổi hợp trong quản lý nhà nước về BHYT được quan tâm thực hiện: Sở Y tế đã phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh áp dụng thực hiện BHYT và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh; chỉ dạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ứng dụng CNTT trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; phối hợp trong kiểm tra, giám sát và giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong khám, chữa bệnh BHYT. Phối hợp liên ngành giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính để thẩm định chi phí khám và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ dự toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT hằng năm cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phân cấp quản lý lập danh sách các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.

Công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT được chú trọng, đặc biệt chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đã đưa vào trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2016; Hội đồng nhân dân tỉnh đưa chỉ tiêu này vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm nhiệm kỳ 2016 -2020; UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cho từng huyện, thành phố để làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg, ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 06/3/2013 của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3916/KH-UBND, ngày 31/12/2014 thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2020, trong đó tỷ lệ bao phủ BHYT đưa ra là một chỉ tiêu trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh ế - xã hội của địa phương; mục tiêu phát triển BHYT phải gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề ra những giải pháp trong quá trình thực hiện để phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 96%. Để phát triển nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, tỉnh chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyên, vận động toàn dân tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh hiện nay đạt trên 96%, cao hơn tỷ lệ chung của toàn quốc (tỷ lệ chung toàn quổc đạt 87,6%).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT còn một số vướng mắc như:  nhiều khi chưa có sự thống nhất giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH; thủ tục hành chính đã được cải cách, nhưng nhiều khâu vẫn gây phiền hà cho người bệnh; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, nhất là ở tuyến y tế xã chưa đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân; Việc cung cấp danh sách các nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT của UBND, nhất là cấp xã không được đầy đủ, thiếu chính xác về thông tin; Một sổ trẻ dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT kịp thời; Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật BHYT ở một số địa bàn chưa được quan tâm đúng mức, một số cán bộ hiểu chưa đúng ý nghĩa, vai trò của BHYT; Một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đọng kinh phí đóng BHYT cho người lao động; Tỷ lệ nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình còn thấp (số hộ gia đình tham gia BHYT năm 2009 là 0,35% đến năm 2018 mới đạt 2,64%);…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác BHYT, trong thời gian tới cấp uỷ, chính quyền các cấp cần tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về BHYT; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biển chính sách, pháp luật về BHYT nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân, tạo động lực thúc đẩy người dân tích cực tham gia, góp phần cùng toàn Đảng bộ trong việc thực hiện chính sách an sinh - xã hội, chăm lo quyền lợi, sức khoẻ cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội./.


Tác giả bài viết: Hữu Nghĩa